Skip Navigation Links
Skip navigation links
ERP systémy
Produkty
Riešenia
Referencie
BLOG
Kontakty

     

Microsoft Dynamics CRM

 

 

 

Microsoft Dynamics CRM je nástroj na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), obchodných riešení, ktoré riadia obchodnú produktivitu a efektivitu marketingu, business intelligence a správu kampaní.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) umožňuje oveľa efektívnejšie riadenie obchodných procesov a poskytuje plnohodnotný prehľad o chode a aktuálnom stave obchodného oddelenia a vedie k spokojnosti zákazníkov

 

 

 

Výhody Microsoft Dynamics CRM

 • obchodné prehľady
 • webový prístup
 • podpora pre tablety, smartfóny (v režime on-line aj off-line)
 • prepojenie s Outlookom – odosielanie e-mailov priamo z CRM
 • prepojenie s MS Office
 • vytváranie vlastných fáz pre obchodné, marketingové postupy
 • vytváranie povinných krokov v rámci fáz, bez splnenia ktorých systém neumožní prejsť do ďalšej fázy
 • možnosť prispôsobenia systému CRM podľa potrieb firmy

 

 

Modul Predaj

Modul Predaj pomáha obchodným manažérom získať prehľad o efektívnosti jednotlivých obchodníkov,  o aktuálnych aj ukončených obchodných príležitostiach, o celkovom stave obchodného oddelenia. S podporou modulu má obchodník dostatok času na budovanie hlbších a zmysluplných vzťahov so zákazníkmi.

 

"Efektívne sledovanie obchodného oddelenia, lepšia starostlivosť o zákazníka, rast produktivity predaja."

  

 

 

 

Prínosy modulu Predaj

 • dokonalé, aktuálne a komplexné prehľady o zákazníkoch na jednom mieste
  • kontaktné a osobné údaje
  • e-mailová komunikácia, telefonáty a ich obsah
  • osobné stretnutia
  • súvisiace dokumenty
  • úlohy
 • vynikajúci prehľad o všetkých príležitostiach a obchodných prípadoch
 • detailne sledovanie všetkých obchodných príležitostí podľa fáz obchodného cyklu
 • zadefinovanie jednotlivých fáz obchodného cyklu
 • možnosť stanovenia cieľov a jeho následná kontrola plnenia
 • možnosť vytvárania predajných ponúk, objednávok a faktúr
 • všetky údaje sú k dispozícií všetkým zamestnancom vo firme
 • evidencia konkurencie
 • vytváranie rôznych prehľadov – peňažné prehľady podľa obchodníkov/podľa obchodných prípadov
 • automatické vytváranie úloh, e-mailov 
 • vytváranie vlastných prehľadov (vidí ich iba autor)
 • vytváranie verejných prehľadov (vidia ich všetci vo firme)

 

Modul Služby

Modul Služby poskytuje evidenciu celej činnosti v rámci obchodného prípadu, ako napr.  záručný a pozáručný servis, reklamácie a servisné prehliadky.

 

"Dôvera a splnené očakávania zákazníka."

 

 

 

Prínosy modulu Služby

 • komplexná evidencia obchodného prípadu na jednom mieste
 • plánovanie servisných úloh v prehľadnom kalendári
 • vytváranie znalostnej databázy na základe úspešne ukončených prípadov
 • komplexné prehľady o zákazníkoch
 • zdieľanie tipov a trikov z overených postupov medzi zamestnancami
 • možnosť vytvárania predajných ponúk, objednávok a faktúr
 • evidencia servisných zmlúv

 

Modul Marketing

Modul Marketing umožňuje jednoduché plánovanie marketingových kampaní na základe vytvorených zoznamov, vykonávanie kampaní a spätné vyhodnocovanie stanovených cieľov.

  

"Efektívny marketing s cielenými marketingovými kampaňami."

 

 

 

 

Prínosy modulu Marketing

 • vytváranie rýchlych kampaní – jedna činnosť pre jeden marketingový zoznam
 • vytváranie marketingových kampaní pre zvolené zoznamy kontaktov na základe rôznych kritérií (veku, adresy, a pod.)
 • vytváranie vlastných fáz pre marketingovú kampaň
 • detailné sledovanie marketingových kampaní podľa jednotlivých fáz marketingového cyklu
 • vytvorenie zoznamov kontaktov podľa zvolených kritérií a ich automatická aktualizácia
 • sledovanie nákladov na jednotlivé aktivity v rámci kampane
 • sledovanie nákladov na marketingovú kampaň
 • sledovanie dodržiavania rozpočtu aktivity alebo kampane

 

 

Jednoduchosť prepojenia so známym softvérom

 

Integrácia CRM s programom Outlook

Microsoft Dynamics CRM pre Outlook je jednoduchá aplikácia na sledovanie e-mailov, pridávanie kontaktov z e-mailu a vytváranie plánovaných úloh.

 

 

 

Prínosy integrácie s programom Outlook

 • pridávanie kontaktov do CRM priamo z e-mailu
 • ukladanie zákazníckych e-mailov ku kontaktu alebo obchodnej príležitosti v CRM
 • vytvorenie plánovanej činnosti, resp. úlohy v Outlooku po naplánovaní stretnutia v CRM
 • zobrazovanie ukážok informácií o kontaktoch a potenciálnych zákazníkoch uložených v systéme CRM
 • sledovanie prichádzajúcich aj odchádzajúcich e-mailov a ich prepájanie s novými alebo existujúcimi záznamami v systéme
 • zobrazovanie informácií systému CRM vedľa e-mailových správ  

 

Integrácia CRM s programom Excel

Na zvýšenie produktivity Microsoft ponúka predajcom možnosť vykonávať analýzy v Exceli priamo v rámci MS Dynamics CRM, čo výrazne šetrí čas a námahu potrebnú na prepínanie medzi jednotlivými programami počas práce.

Predajcovia môžu zobrazovať údaje o tržbách a predaji v známych excelovských formátoch, robiť analýzy, nahrávať zmeny, pričom sú stále v známom prostredí a štandardnom pracovnom procese.

 

 

Prínosy integrácie s programom Excel

 • analýza, úprava a práca s CRM dátami v známom prostredí Excel, otvorenom v rámci programu CRM
 • jednoduché vytváranie dokumentov so CRM údajmi

 

S  podporou CRM pre tablety a telefóny sa dajú exportovať a analyzovať údaje v Exceli z mobilného zariadenia.

 

 

 

 

 

Microsoft Dynamics CRM pre mobilné zariadenia

Microsoft Dynamics CRM pomáha predajcom zostať v spojení aj mimo svoju kanceláriu a ponúka bezproblémové používanie CRM na mobilných zariadeniach, vrátane tabletov a telefónov.

 

"Microsoft Dynamics CRM dostupný kedykoľvek a odkiaľkoľvek"

 

 

 

 

Prínosy

 • okamžitý prístup k najdôležitejším údajom o zákazníkoch
 • zaznamenanie si poznámok a správ
 • údaje sú zobrazované v reálnom čase, s možnosťou off-line režimu v prípade veľmi slabého resp. žiadneho internetového pripojenia, po obnovení pripojenia sa všetky údaje synchronizujú
 • určené pre všetky mobilné zariadenia s operačným systémom Windows, iOS a Android
 • optimalizované ovládanie pre dotykové zariadenia

 Prospekt Dynamics CRM 2016

 

  

 

kkleinová@telegrafia.sk

+421 915 999 261

     
  

Microsoft Dynamics 365 Business Central je najmodernejšie riešenie na komplexnú a efektívnu správu podnikov. Vďaka jednoduchému použitiu a prehľadnému zobrazeniu informácií získate silný nástroj na prijímanie správnych rozhodnutí a získanie náskoku pred konkurenciou. Telegrafia a. s. je spoľahlivý dodávateľ podnikových informačných systémov.