Skip Navigation Links
Skip navigation links
ERP systémy
O systéme Dynamics NAV
Produkty
Riešenia
Výhodné financovanie
Referencie
Kontakty
Objednať demo
BLOG
Skip navigation links
MS Dynamics NAV 2017
MS Dynamics NAV 2016
Cloudové riešenie MS Dynamics NAV
Popis modulov
MS Dynamics NAV 2018

 

Implementácia informačného systému vo firme vždy predstavovala značnú investíciu – kúpa licencií pre potrebný počet používateľov, zodpovedajúca IT infraštruktúra a ostatné náklady. V poslednej dobe a s nástupom nových technológií sa pre zákazníkov otvorili nové možnosti v oblasti implementácie informačného systému vo forme modelu nasadenia softvéru SaaS (software as a Servise – softvér ako služba). Zákazníkovi stačí, ak si prenajme informačný systém a infraštruktúru potrebnú na prevádzku IS a ďalej sa už nemusí o nič starať. Technické zabezpečenie prevádzky podnikového informačného systému vrátane údržby a aktualizácií zabezpečuje priamo dodávateľ služby - spoločnosť Telegrafia a. s..

Ponúkame možnosť používať moderný systém Microsoft Dynamics NAV vo forme služby cloud. Zákazníkovi stačí každý mesiac uhradiť faktúru za využitie služby a ušetrený čas aj peniaze tak môže využiť efektívnejšie - na svoje vlastné podnikanie. 

 

 

 

 

Obsah služby:

  • Softvérové licencie ERP riešenia Microsoft Dynamics NAV dostupné pre potrebný počet používateľov
  • Infraštruktúra riešenia
  • Zálohovanie dát

Výhody pre zákazníka:

  • nízke vstupné náklady pre podnik  - kúpa licencií, náklady na IT infraštruktúru
  • minimalizácia nákladov na prevádzku - ročné udržiavacie poplatky za software
  • rýchle nasadenie a používanie  ERP systému
 

 

Späť na hlavnú stránku produktov                    ERP systémy - informácie a cenové ponuky