Skip Navigation Links
Skip navigation links
ERP systémy
Produkty
Riešenia
Referencie
BLOG
Kontakty

Microsoft Dynamics NAV 2016 

Nové používateľské rozhranie, nové možnosti v oblasti mobility, chápania podnikového riadenia a cloudových služieb, hlbšia previazanosť s Microsoft Dynamics CRM a Office 365 a so službou Microsoft Azure a mnoho ďalších funkcií ponúka najnovšia verzia MS Dynamics NAV 2016, s kódovým označením "Corfu", ktorá je v ponuke spoločnosti Telegrafia a. s. v slovenskej verzii. Nahliadnime v krátkosti na nové funkcie a vlastnosti, ktoré ponúka.

  

 

 

MS Dynamics NAV vo vašom mobilnom zariadení

Umožnite mobilitu svojim pracovníkom vďaka využívaniu novej, zrýchlenej a ľahko použiteľnej aplikácii, ktorá sa dá nainštalovať na akékoľvek mobilné zariadenie s operačným systémom – Android, iOS, alebo Windows.

Zostaňte v spojení so svojim podnikom, využívajte všetky výhody Dynamics NAV 2016  a získavajte potrebné informácie kdekoľvek a kedykoľvek.

Fotoaparát vo svojom smartfóne môžete využiť na  digitalizáciu papierových faktúr priamo v teréne a následné vytváranie ďalších obchodných dokumentov.

 
 

 

Zvýšte svoje tržby, zlepšite služby zákazníkom a urýchlite obchodné procesy aj prostredníctvom prirodzeného prepojenia MS Dynamics NAV 2016 so softvérom MS Dynamics CRM Online.

Bez ohľadu na to, či pracujete v Dynamics NAV alebo Dynamics CRM, ľahko získate prístup k potrebným obchodným informáciám: od vami uprednostňovaných produktov, cez optimalizáciu celého procesu od zadania objednávky po jej úspešné vybavenie, až po zjednodušenie rozhodovania sa na základe týchto informácii.

Previazanosť medzi oboma systémami umožňuje zvýšiť predaj a presnosť pri spracovaní objednávok a zároveň znížiť dobu medzi zadaním a vybavením objednávky a uhradením faktúry zákazníkom.      

 
 

 

Microsoft Power BI - informačné panely (dashboards)

Microsoft Power BI vďaka dashboards umožňuje pracovným tímom okamžitý prístup ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti a ďalej ponúka:

 • lepší prehľad o obchodných procesoch vďaka interaktívnym reportom
 • názornejšiu interpretáciu údajov
 • grafické znázornenie plnení obchodných plánov, informácií o zákazníkoch, tržbách a financiách
 • podrobnejšie predajné a finančné výkazy

Tieto informačné panely sa dajú ďalej upravovať, rozširovať a personalizovať s cieľom získať potrebné informácie pre lepší prehľad o svojom podnikaní.

 
 

 

 Elektronické dokumenty

MS Dynamics NAV prichádza s novou funkciou na spracovanie prichádzajúcich dokumentov. Vďaka nej môžete spracovanie dokumentov optimalizovať a zjednodušiť si ich zálohovanie a uchovávanie.

 • môžete skenovať, archivovať a ľahko vyhľadať akýkoľvek prichádzajúci dokument použitím cloudovej služby na skenovanie dokumentov
 • automaticky vytvárať predajné faktúry alebo iné dokumenty bez manuálneho prepisovania údajov
 • preniesť údaje z papierových faktúr do Dynamics NAV (postačí odfotiť faktúru aplikáciou Dynamics NAV a pomocou funkcie OCR  na optické rozlíšenie textu automaticky preniesť tieto údaje do účtovníctva
 • sledovať údaje z pôvodného dokumentu v celom procese od ich prevedenia do elektronickej podoby až po ich konečné zaúčtovanie, čím sa zjednoduší prípadný audit.

Odosielajte a prijímajte faktúry vo formáte PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) použitím služby na výmenu dokumentov a využite výhodu automatického nastavovania údajov, ako sú kód krajiny, mena, merné jednotky atď. Automaticky sa vám prepočítajú všetky sumy podľa vopred nastaveného kurzového lístka.   

 
 

 

Zlepšenie finančného riadenia

Ušetrite čas a užite si výhody nových efektívnych možností softvéru Dynamics NAV 2016 pri finančnom riadení podniku. Napríklad, ušetrite čas a námahu potrebnú na zaúčtovanie výnosov a nákladov budúcich období do príslušných účtovných období a získajte tým lepší prehľad o týchto položkách.

Získajte istotu pri  účtovaní jednotlivých položiek využitím funkcie náhľadu ešte pred konečným zaúčtovaním. Účtovné položky môžete skontrolovať  a vyhnúť sa prípadným chybám. 

 
 

 

Databáza ako služba v cloude

Využite výhody potenciálu pre budúci rast podniku, bezpečnosť dát a ich dostupnosť v cloude prostredníctvom novej možnosti nasadiť Dynamics NAV v SQL databáze na platforme Microsoft Azure. Táto cloudová SQL databáza od firmy Microsoft je špičkovým riešením vo svojom segmente.

Využitím tejto možnosti získate výhody cloudovej infraštruktúry s bezpečnosťou a rozsahom na korporatívnej úrovni, vysokej úrovne dostupnosti služieb, nadštandardnej výkonnosti a takmer žiadnej údržby. Administrácia databázy je jednoduchá – softvér na správu databázy obsahuje automatické aktualizácie, zabudovanú podporu a  automatické zálohovanie.

SQL databáza na platforme Microsoft Azure je charakteristická svojou spoľahlivou prevádzkou a zaručene sa prispôsobí tempu a kapacite vášho podnikania.   

 
 

 

Pracovné postupy

 

Zvýšte svoju produktivitu pomocou viac než 20 výkonných, originálnych šablón pracovných postupov (workflow templates)

 • uľahčujú schvaľovania predajov a nákupov
 • upozorňujú na vykonanie potrebných operácií
 • pomáhajú pri spracovaní prichádzajúcich dokumentov
 
 

 

Rozšírenie možností Webového klienta

Dosiahnite ešte viac vo svojom webovom rozhraní – zvýšte produktivitu a výkonnosť prostredníctvom viac než šesťdesiatich vylepšení Webového klienta. Vyskúšajte si lepšiu navigáciu na stránkach a v zoznamoch a omnoho kratší čas spustenia Dynamics NAV v internetovom prehliadači.

Používatelia stolových počítačov môžu využiť výhody vyplývajúce z jednoduchého a inovovaného používania softvéru vrátane rolovacích Fast Tabs a cross-column vyhľadávania. Môžete využiť aj možnosti, ktoré už poznáte z Windows klienta, napríklad ukotviteľné tably, vyhľadávanie v databázach už počas zadávania kľúčových slov, výber jazyka, zmena spoločnosti, atď.

   
 

Prospekt Dynamics NAV 2016  

 
 

 

 

 

         
  

Microsoft Dynamics NAV 2016 Corfu si môžete kúpiť aj u nás. Tento podnikový informačný systém (ERP) je v porovnaní s predchádzajúcimi verziami oveľa viac spoliehať na cloud služby. S Dynamics NAV 2016 môžete pracovať cez svoj smartfón, tablet, notebook, 2v1 alebo stolový počítač prostredníctvom mobilnej aplikácie pre všetky operačné systémy (Android, iOS, Windows). Telegrafia a. s. je spoľahlivý dodávateľ podnikových informačných systémov.

Phone Client

Dynamics NAV 2016 tiež ponúka nové používateľské rozhranie a okrem tabletu v predchádzajúcej verzii bude možné používať na prácu so softvérom aj telefón. To sa v podstate dalo očakávať, keďže moderní manažéri využívajú oveľa viac svoje smartfóny než tablety, no čakaniu je konečne koniec. Toto vylepšenie posunulo flexibilitu podnikového informačného systému na úplne novú úroveň.

 

 

 

Azure SQL

NAV 2016 ponúka oveľa väčšie možnosti prepojenia s cloudovými riešeniami. To sa prejavilo napríklad v podpore Azure SQL, takže zákazník už nebude musieť svoje databázy umiestňovať iba na VM SQL Server, čo sa prejaví v nezanedbateľnej úspore na prevádzkových nákladoch.

  

CRM Online

Integrácia CRM v predchádzajúcich vydaniach Dynamics NAV bola - diplomaticky povedané - nie príliš podarená. Tento problém sa vývojárom zjavne podarilo vyriešiť a Microsoft Dynamics NAV 2016 ponúka vydarené riešenie v podobe plnej integrácie CRM Online bez toho, aby sa používateľ musel prepínať medzi týmito dvoma položkami. Efektivita je zabezpečená úzkou integráciou medzi účtami a zákazníkmi a doplnením znakov, ktoré sú spoločné pre oba produkty. Informácie a funkcionality sú zdieľané medzi Dynamics CRM a Dynamics NAV. Vďaka týmto zdieľaným funkciám si budú môcť používatelia vybrať produkt, ktorý je pre ich prácu efektívnejší.

 


Empower Your Business to Connect with Customers & Grow Effieciently with Microsoft Dynamics

 

e-Everything

Na možnosť pracovať s plne elektronickými faktúrami bez potreby tlače sa čakalo veľmi dlho a Dynamics NAV 2016 posúva túto hranicu ešte ďalej - pridaním zabudovanej funkcie automatického rozpoznávania textu OCR. Dokonca umožňuje pomerne jednoducho pridať do používateľského rozhrania import dát od tretích strán, napríklad kurzový lístok NBS, vďaka čomu budeme postupne zabúdať na pojem "papierovačky". Trend je jasný - naše lesy majú ostať domovom pre zvieratá a prostredím pre príjemnú turistiku, nie surovinou pre tony v dnešnej dobe už úplne zbytočného kancelárskeho papiera.

 


Schválenie faktúry cez mobil

 


Efektívne riadenie podniku

 

Ďalšie funkcionality

Nový Dynamics NAV 2016 prinesie tiež zjednodušenie prístupu k relevantným dátam v podniku využitím Power BI. V praxi tak môžeme cez PowerBI.com vizualizovať rôzne dáta, vytvárať interaktívne grafy, tabuľky a podobne. Úsporu času dosiahneme aj automatizáciou procesov cez Workflow, pričom vylepšenia v tejto oblasti sa týkajú hlavne procesu schvaľovania. 

Veľmi užitočnou funkciou je ukážka zaúčtovania, ktorá určite obmedzí množstvo chýb pri účtovaní a tiež ukáže v predstihu, ako zaúčtovanie položky ovplyvní ostatné súvisiace položky. Čo sa ešte v novom Dynamics NAV 2016 objaví, kedy si ho budete u nás môcť objednať a koľko bude stáť, o tom Vás budeme priebežne informovať. 

 


Posting preview - zobrazenie predkontácie pred zaúčtovaním dokladu