Skip Navigation Links
Skip navigation links
ERP systémy
Produkty
Riešenia
Referencie
BLOG
Kontakty

 

 

Modelový príklad spoločnosti v oblasti obchodu a distribúcie s integrovaným e-shopom
 (inšpirovaný praxou)

 

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom širokého sortimentu tovarov prostredníctvom internetu. Jej snahou je ponúkať nákup z pohodlia domova, čo najširší a kvalitný sortiment tovarov, a v neposlednom rade sa snaží o aktuálnosť ponuky na svojom e-shope. Spoločnosť pôsobí na Slovensku, ale aj v krajinách strednej Európy.

Pre udržanie konkurenčných výhod a kvality poskytovaných služieb sa rozhodli využiť najnovšie IT technológie vo forme nového informačného systému, ktorý by spĺňal ich požiadavky.

 

 

 

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • centrálna evidencia celého procesu on-line nakupovania, cez objednávanie, rezerváciu, vystavenia objednávky, faktúry, vyskladnenie až po distribúciu tovaru
 • vzájomné prepojenie skladových zásob v IS a na e-shope
 • evidencia nákupných objednávok
 • automatické generovanie objednávok
 • aktuálny stav objednávok v IS aj e-shope
 • príjem a výdaj tovaru pomocou čítačky čiarových kódov
 • expedícia tovar s dodacím listom a faktúrou vygenerovanou z IS 
 • aktuálne údaje v reálnom čase umožnia efektívne riadenie, realistické plánovanie a prijímanie správnych operačných a strategických rozhodnutí
 • zjednotenie všetkých databáz do jednej spoločnej – finančné, skladové a výrobné údaje,
 • poskytovanie prehľadu o aktuálnom stave tovaru
 

 

 

Navrhnuté riešenie

Spoločnosť Telegrafia, a. s. ponúka unikátne riešenie komplexného informačného systému pre obchodné spoločnosti, ktoré je postavené na produktoch spoločnosti Microsoft. Riešenie využíva základné moduly systému Microsoft Dynamics NAV.

Informačný systém poskytuje všetky údaje potrebné na riadenie finančných, nákupných, skladových, a predajných procesov obchodných spoločností.  Poskytuje bohaté nástroje na analýzu, vyhodnotenie ako aj grafické znázornenie výsledkov, ktoré sú ako informácie dôležité pre manažérov a vedenie obchodných spoločností.

 

 


 

 

Prínosy riešenia

 • prehľad o aktuálnom stave marketingových kampaní, obchodných prípadoch, stave na skladoch
 • efektívne ošetrovanie obchodných príležitostí a plánovanie a riadenie marketingových aktivít
 • automatizácia nákupných a predajných dokladov, dodacie listy, príjemky, ...
 • podpora skladových pohybov: vyskladňovanie, naskladňovanie – cez rôzne zariadenia, ako čítačka, tablet, mobilný telefón
 • schvaľovacie procesy dokladov
 • správa rôznych typov cenníkov pre zákazníkov
 • predajné a nákupné zľavy, kombinácia fakturačných a skupinových, zliav a zliav na tovar, skonto
 • konsignačné sklady
 • kompletizácia, balenie tovaru, doprava, vrátenie tovaru
 • rozpočítanie dopravných nákladov k obstarávacej cene materiálu
 • identifikácia toku materiálu – čiarové kódy, tlač cenoviek
 • sledovanie rozpracovanosti zákaziek a ich vyhodnotenie
 • pokladne
 • analýzy nákupu a predaja podľa produktovej skupiny, dodávateľov, zákazníkov
 • on-line komunikácia všetkých modulov systému umožňujúca vidieť finančné a materiálové toky v reálnom čase a odbúranie duplicitne zadávaných údajov
 • prístup používateľov z externých skladov/pobočiek do systému všade, kde je pripojenie na internet