Skip Navigation Links
Skip navigation links
ERP systémy
Produkty
Riešenia
Referencie
BLOG
Kontakty

 

Modelový príklad spoločnosti v zdravotníctve
(inšpirovaný praxou)

Spoločnosť je poskytovateľ komplexnej zdravotnej a ambulantnej starostlivosti, vrátane nepretržitej 24-hodinovej lôžkovej starostlivosti, pre dospelých ale aj detských pacientov.

Je vybavená najmodernejšími diagnostickými prístrojmi. Pri vedecko-výskumnej činnosti spolupracuje s ďalšími zdravotníckymi a vedeckými zariadeniami ako na Slovensku tak aj v zahraničí.

Dlhodobým plánom spoločnosti je dosahovanie kladných výsledkoch hospodárenia, posilnenie postavenia na trhu profesionalitou a kvalitnou prácou na všetkých úsekoch spoločnosti, a samozrejme skvalitňovanie služieb, zlepšovanie zdravotného stavu pacientov a kvality ich života. Pre dosiahnutie spokojnosť na oboch stranách lekár – pacient sa spoločnosť rozhodla pre zmenu IS.

 


 

 

Požiadavky zdravotníckeho zariadenia na IS

 • jednotná evidencia celého zdravotníckeho zariadenia
 • nákupné objednávky podľa oddelení
 • prepojenie na Nemocničný informačný systém (NIS)
 • zjednodušenie administratívnych činnosti súvisiacich
  • so zdravotnými poisťovňami
  • so štátnymi inštitúciami (tvorba výkazov pre Daňový úrad, Ministerstvo zdravotníctva)
  • povinným zverejňovaním údajov
 • tvorba Výkazu E 1-04 pre účely štatistického zisťovania MZ SR
 • štatistické prehľady jednotlivých oddelení
 • porovnávanie reálnych nákladov voči dohodnutým zmluvným limitom s poisťovňami pre každé oddelenie
 • zefektívnenie nákupu, znižovanie cien vstupov, skvalitnenie výberu dodávateľov
 • možnosť prepojenia na objednávací systém pacientov
 

Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E 1-04

 

Navrhnuté riešenie

Riešenie informačného systému ponúka ucelený nástroj pre evidenciu a riadenie informácii zdravotníckeho zariadenia, zefektívňuje prácu so zdravotnými poisťovňami a riadenie vzťahov s dodávateľmi.

Využíva základné moduly systému Microsoft Dynamics NAV (financie, nákup, sklady, predaj) a je rozšírené o fakturáciu zdravotným poisťovniam, štatistické prehľady, integráciu so mzdovým systémom a nemocničným informačným systémom.

 

Prínosy riešenia

 • centrálna evidencia a riadenie informácii zdravotníckeho zariadenia
 • generovanie nákupných objednávok podľa požiadaviek jednotlivých oddelení
 • nastavenie nákupných limitov
 • prepojenie na Nemocničný informačný systém (NIS )
  • účtovanie skladových pohybov
  • automatické generovanie faktúr pre zdravotné poisťovne
 • generovanie štatistických prehľadov jednotlivých oddelení:
  • nákladov pre každé oddelenie/ pacienta
  • vyťaženosť lôžka
  • výkonnosť lekára
  • počet predpísaných i podaných liekov
  • diagnóz podľa nákladov/ dĺžky hospitalizácie
  • pacientov podľa dĺžky a opakovania hospitalizácie, nákladov na lieky
 • tvorbu Výkazu E 1-04 pre účely štatistického zisťovania MZ SR
 • export do požadovaného formátu XML
 • export faktúr a objednávok do formátu pdf pre povinné zverejňovanie údajov