fbpx

AZ-300T01

Deploying and Configuring Infrastructure

Dĺžka trvania kurzu:  1 deň

Cieľová skupina: architekti cloudových riešení

Vstupné predpoklady

Pred absolvovaním MOC kurzu AZ-300T01 sa odporúča absolvovať  skúšku AZ-104  Microsoft Azure Administrator, minimálne alebo kurz AZ-103 Microsoft Azure Administrator alebo jeho novšiu verziu AZ-104 Microsoft Azure Administrator.

Anotácia kurzu

MOC kurz Az-300T01 učí IT odborníkov ako manažovať svoje zdroje Azure, vrátane nasadenia a konfigurácie virtuálnych počítačov, virtuálnych sietí, úložiskových účtov a Azure AD ktorá obsahuje implementáciu a správu hybridných identitu. Tiež sa naučia, ako sa manažujú cloudové zdroje v prostredí Azure prostredníctvom používateľských a skupinových účtov, a ako udeliť prístup k Azure AD používateľom, skupinám a službám pomocou riadenia na základe rolí (Role-based access control - RBAC).

Naučia sa používať rozdielne účty a služby úložísk, ako aj základné koncepty replikácie dát a dostupné schémy replikácie, oboznámia sa so Storage Explorer-om ako pohodlným spôsobom ako pracovať s dátami Azure úložísk a naučia sa ako pracovať s manažovanými a prispôsobenými diskami.

Azure úložisko typu BLOB je spôsob ako Azure ukladá neštruktúrované dáta v cloude, a účastníci sa naučia pracovať s BLOB a BLOB-kontajnermi. Okrem BLOB úložísk kurz pokrýva aj úložiská typu tabuľka (Table) a front (Queue) ako možnosti ukladania štruktúrovaných údajov.

Účastníci sa naučia vytvárať a nasadzovať virtuálne počítače v Azure pomocou portálu Azure, PowerShell a ARM šablón (templates). Kurz obsahuje inštrukcie pre nasadenie vlastných imidžov (images) a virtuálnych počítačov Linux. Účastníci uvidia, ako konfigurovať sieťové a úložiskové komponenty virtuálnych počítačov. Nasadenie vysoko dostupných virtuálnych počítačov je rozhodujúce pre plánované a neplánované udalosti, a účastníci sa naučia ako používať množiny dostupnosti (availability sets) pre zabezpečenie dostupnosti zdrojov z virtuálnych strojov počas výpadkov.

Účastníci sa tiež naučia pracovať s monitorovacími nástrojmi a možnosťami poskytovanými v Azure, vrátane Azure Alerts a Activity Log. Okrem výstrah a denníkov (alerts, logs) sa naučia pracovať s Log Analytics ako efektívnym riešením na analýzu dát pre pochopenie stavu a zdravia vášho systému. Naučia sa aj ako použiť model nasadenia nástroja Azure Resource Manager pre prácu so zdrojmi, skupinami zdrojov a šablónami ARM.

MOC kurz AZ-300T01 je súčasťou balíka kurzov AZ-300.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení kurzu Az-300T01 budú absolventi schopní:

  • manažovať predplatné a zdroje Azure
  • Implementovať a manažovať úložný priestor (storage)
  • Zavádzať a manažovať virtuálne počítače (VM)
  • Konfigurovať a manažovať virtuálne siete
  • Manažovať identít pomocou Azure Active Directory

Obsah kurzu 

Module 1: Managing Azure Subscriptions and Resources
Module 2: Implementing and Managing Storage
Module 3: Deploying and Managing Virtual Machines (VMs)
Module 4: Configuring and Managing Virtual Networks
Module 5: Managing Identities

Podrobný obsah MOC kurzu AZ-300T01.

Cena kurzu: 219 € bez DPH (262,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.