fbpx

AZ-300T02

Implementing Workloads and Security

Dĺžka trvania kurzu:  1 deň

Cieľová skupina:  architekti cloudových riešení

Vstupné predpoklady

Pred absolvovaním tohto MOC kurzu sa odporúča absolvovať  skúšku AZ-104  Microsoft Azure Administrator, minimálne alebo kurz AZ-103 Microsoft Azure Administrator alebo jeho novšiu verziu AZ-104 Microsoft Azure Administrator.

Anotácia kurzu

V MOC kurze AZ-300T02 sa IT profesionáli naučia, ako zistiť, posúdiť, naplánovať a implementovať migráciu miestnych (on-premises) zdrojov a infraštruktúry do Azure. Naučia sa používať Azure Migrate na vykonanie fázy zisťovania a hodnotenia, ktorá je rozhodujúca pre úspešnú migráciu a používať Azure Site Recovery (ASR) pre vykonanie migrácie pracovných záťaží (workloads) do Azure.

Kurz sa zameriava predovšetkým na používanie ASR na infraštruktúre Hyper-V na prípravu a dokončenie procesu migrácie. Tiež sa naučia, ako nasadiť funkcie bezserverových výpočtov (serverless computing), ako sú Azure Functions, Event Grid a Service Bus. Naučia sa, ako Azure Multi-Factor Authentication pomáha chrániť prístup k dátam a aplikáciám, čím pomáha uspokojiť požiadavky zákazníkov na jednoduchý prihlasovací proces,  ako používať Azure Active Directory Privileged Identity Management na správu, riadenie a monitorovanie prístupu k zdrojom Azure vnútri organizácie, ako spravovať a udržiavať infraštruktúru pre základné webové aplikácie a služby, ktoré vývojári vytvárajú a nasadzujú a tiež sa naučia, ako sa služba Azure App Service používa ako platforma-ako-služba (PaaS) pre nasadenie cloudových aplikácií (cloud apps) pre webové a mobilné prostredia.

Nakoniec tiež poskytne prehľad toho, ako implementovať pokročilé sieťové funkcie ako Application Gateway, a ako nakonfigurovať vyvažovanie záťaže (load balancing). Naučia sa integrovať miestne siete (on-premises networks) s virtuálnymi sieťami Azure, a používať Network Watcher pre monitorovanie a odstraňovanie problémov.

Tento MOC kurz je súčasťou balíka kurzov AZ-300.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení budú absolventi schopní:

  • Vyhodnotiť a vykonať migráciu servera do Azure
  • Implementovať a manažovať aplikačné služby (Application Services)
  • Implementovať pokročilé virtuálne sieťovanie.
  • Zabezpečiť identity pomocou Azure AD.

Obsah kurzu

Module 1: Evaluating and Performing Server Migration to Azure
Module 2: Implementing and Managing Application Services
Module 3: Implementing Advanced Virtual Networking
Module 4: Securing Identities

Podrobný obsah kurzu AZ-300T02.

Cena kurzu: 219 € bez DPH (262,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.