fbpx

AZ-300T03

Understanding Cloud Architect Technology Solutions

Dĺžka trvania kurzu:  1 deň

Cieľová skupina: architekti cloudových riešení

Vstupné predpoklady

Pred absolvovaním tohto MOC kurzu sa odporúča absolvovať  skúšku AZ-104  Microsoft Azure Administrator, minimálne alebo kurz AZ-103 Microsoft Azure Administrator alebo jeho novšiu verziu AZ-104 Microsoft Azure Administrator.

Anotácia kurzu

MOC kurz AZ-300T03 učí IT profesionálov, ako sa operácie vykonávajú paralelne a asynchrónne, ako musí byť celý podnikový systém odolný voči výpadkom, a práve tak dôležité, ako môžu byť nasadenia automatizované a predvídateľné. Na základe Azure Application Architecture Guide a referenčných architektúr Azure sa účastníci naučia, ako sú monitorovanie a telemetria rozhodujúce pre získavanie prehľadu o fungovaní systému. Účastníci sa zahĺbia do dôležitých návrhových vzorov cloudu (cloud design patterns), ako napríklad rozdelenie pracovných zaťažení (workloads partitioning), kedy je modulárna aplikácia rozdelená na funkčné jednotky, ktoré môžu byť integrované do väčšej aplikácie. V takýchto prípadoch každý modul spracováva časť celkovej funkčnosti aplikácie a predstavuje množinu súvisiacich záležitostí.

Tiež aj vyvažovanie záťaže (load balancing), kedy je aplikačná komunikácia (application traffic) - záťaž (load) distribuovaná medzi rôzne koncové body (endpoints) pomocou algoritmov. Vyvažovače zaťaženia (load balancers) umožňujú vytvorenie viacerých inštancií webovej stránky, aby sa mohli správať predvídateľným spôsobom. V prostredí Azure je možné použiť virtuálne vyvažovače zaťaženie, ktoré sa nachádzajú vo virtuálnych počítačoch, ak firma vyžaduje veľmi špecifickú konfiguráciu vyvažovania.

Tiež aj obsluha dočasných chýb, ktoré pomáha definovať primárne rozdiely medzi vývojom aplikácií v miestnej prevádzke a obsluhou dočasných chýb. Dočasné chyby sú chyby, ktoré sa vyskytnú v dôsledku dočasných prerušení služby alebo nadmerného oneskorenia.

Ďalej je diskutované hybridné sieťovanie s cieľom poskytnúť prehľad o konektivite lokalita-lokalita (site-to-site), bod-lokalita (point-to-site), a kombinácii týchto dvoch.

Tento MOC kurz je súčasťou balíka kurzov AZ-300.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení budú absolventi schopní:

  • využívať vzory návrhu a konektivity
  • využívať hybridné sieťovanie
  • riešiť trvanlivosť údajov a kešovanie - ukladanie do vyrovnávacej pamäte (Caching)
  • merať priepustnosť a štruktúru prístupu k dátam (Throughput and Structure of Data Access)

Obsah kurzu AZ-300T03

Module 1: Selecting Compute and Storage Solutions
Module 2: Hybrid Networking
Module 3: Measuring Throughput and Structure of Data Access

Podrobný obsah kurzu AZ-300T03

Cena kurzu: 219 € bez DPH (262,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.