fbpx

AZ-103T00

Microsoft Azure Administrator

Produkt: Azure    Rola:  Administrator    Level: Intermediate

Dĺžka trvania kurzu:  5 dní

Cieľová skupina

MOC kurz AZ-103T00 je určený pre administrátorov Azure, ktorí spravujú cloudové služby, storage, siete a výpočtové cloudové funkcie s hlbokým pochopením každej služby v celom životnom cykle IT. Prijímajú požiadavky koncového používateľa na nové cloudové aplikácie a poskytujú odporúčania týkajúce sa optimálneho využívania služieb. Administrátori Azure používajú portál Azure a so získanými skúsenosťami používajú PowerShell a rozhranie príkazového riadka.

Vstupné predpoklady kurzu

  • Pochopenie on-premises virtualizačných  technológií vrátane VMs, virtuálnych sietí a virtuálnych pevných diskov.
  • Pochopenie konfigurácie siete vrátane TCP/IP, DNS (Domain Name System), virtuálnych privátnych sietí (VPN), firewallov a šifrovacích technológií.
  • Pochopenie pojmov služby Active Directory, vrátane domén, forests, doménových radičov, replikácie, protokolu Kerberos a protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
  • Pochopenie odolnosti a obnovy po havárii, vrátane operácií zálohovania a obnovy.

Anotácia kurzu

Tento kurz učí IT profesionálov, ako riadiť svoje predplatné Azure, vytvárať a meniť virtuálne stroje, implementovať riešenia pre ukladanie dát, konfigurovať virtuálne siete, zálohovať a zdieľať dáta, pripojiť Azure a lokálne stránky, spravovať sieťovú prevádzku, implementovať službu Active Directory Active Directory, zabezpečovať a V ponuke je novšia verzia kurzu s označením AZ-104T00, ktorá pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku AZ-104 Microsoft Azure Administrator.

Obsah kurzu

Module 1: Azure Administration
Module 2: Azure Virtual Machines
Module 3: Azure Storage
Module 4: Virtual Networking
Module 5: Intersite Connectivity
Module 6: Monitoring
Module 7: Data Protection
Module 8: Network Traffic Management
Module 9: Azure Active Directory
Module 10: Securing Identities
Module 11: Governance and Compliance
Module 12: Data Services

Podrobný obsah kurzu AZ-103T00.

Cena kurzu: 819 € bez DPH (982,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.