fbpx

AZ-301T01

Designing for Identity and Security

Dĺžka trvania kurzu:  1 deň

Cieľová skupina

Azure architekti, ktorí začínajú pracovať v tejto roli a majú praktické skúsenosti s operačnými systémami, virtualizáciou, cloudovou infraštruktúrou, úložnými štruktúrami, fakturáciou a sieťami.

Vstupné predpoklady

Pred absolvovaním MOC kurzu AZ-301T01 sa odporúča minimálne  absolvovať  skúšku AZ-104  Microsoft Azure Administrator alebo kurz AZ-103 Microsoft Azure Administrator alebo jeho novšiu verziu AZ-104 Microsoft Azure Administrator.

Anotácia kurzu

MOC kurz AZ-301T01 je prvým kurzom z balíka kurzov Az-300. Tento kurz učí, ako spravovať bezpečnosť a identitu v kontexte Azure. Tiež predstaví viaceré služby SaaS dostupné v Azure, ktoré sú určené na integráciu do existujúcich riešení Azure.

Kurz je súčasťou balíka kurzov AZ-301.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení budú absolventi schopní:

  • Integrovať svoje existujúce riešenia s externými poskytovateľmi identity pomocou Azure AD B2B alebo B2C.
  • Navrhnúť hybridné riešenie identity/totožnosti.
  • Určiť, kedy sa majú používať pokročilé funkcie Azure AD, ako je napríklad Managed Service Identity, MFA a Privileged Identity Management.
  • Zabezpečiť tajnosti aplikácií (application secrets) pomocou trezora kľúčov (Key Vault)
  • Zabezpečiť dáta aplikácií pomocou súčastí SQL Database a Azure Storage.
  • Detailizovať rôzne API dostupné v službách Cognitive Services
  • Identifikovať, kedy použiť službu Face API, Speech API alebo Language Understanding (LUIS).
  • Popísať vzťah Bot Framework a Azure Bot Services.

Obsah kurzu

Module 1: Managing Security & Identity for Azure Solutions
Lab : Securing Secrets in Azure
Module 2: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

Lab : Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions

Podrobný obsah kurzu AZ-301T01

Cena kurzu: 219 € bez DPH (262,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.