fbpx

AZ-301T02

Designing a Data Platform Solution

Dĺžka trvania kurzu:  1 deň

Cieľová skupina

Azure architekti, ktorí začínajú pracovať v tejto roli a majú praktické skúsenosti s operačnými systémami, virtualizáciou, cloudovou infraštruktúrou, úložnými štruktúrami, fakturáciou a sieťami.

Vstupné predpoklady

Pred absolvovaním MOC kurzu AZ-301T02 sa odporúča absolvovať  skúšku AZ-104  Microsoft Azure Administrator, minimálne alebo kurz AZ-103 Microsoft Azure Administrator alebo jeho novšiu verziu AZ-104 Microsoft Azure Administrator.

Anotácia kurzu

MOC kurz AZ-301T02 učí porovnávať a odlíšiť rôzne databázové možnosti platformy Azure, identifikovať možnosti streamovania dát pre rozsiahle spracovávanie údajov, a identifikovať možnosti dlhodobejšieho ukladania údajov.

Kurz AZ-301T02 je súčasťou balíka kurzov AZ-301.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení budú absolventi schopní:

  • Určiť možnosť optimálneho nacenenia pre Azure Storage na základe požiadaviek riešenia.
  • Identifikovať výkonové prahové hodnoty (thresholds) služby Azure Storage.
  • Určovať typ ukladaných dát (Storage blobs), ktoré sa použijú pre špecifické komponenty riešenia.
  • Používať službu Azure Files pre operácie na báze SMB.
  • Identifikovať riešenia, ktoré by mohli získať využívaním fyzických alebo virtuálnych zariadení typu StorSimple.
  • Porovnať a rozlišovať monitorovacie služby pre aplikácie, platformu Azure a sieťovanie
  • Navrhnúť schému výstrah (alert scheme) pre riešenie hosťované v Azure.
  • Vybrať vhodnú možnosť zálohovania pre infraštruktúru a údaje, hosťované v Azure.
  • Automatizovať nasadzovanie budúcich zdrojov pre účely zálohy, obnovy alebo škálovania.

Obsah kurzu

Module 1: Backing Azure Solutions with Azure Storage
Module 2: Comparing Database Options in Azure
Module 3: Monitoring & Automating Azure Solutions

Podrobný obsah kurzu AZ-301T02.

Cena kurzu: 219 € bez DPH (262,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.