fbpx

MD-100T00

Windows 10

Produkt: Microsoft 365   Rola:  Administrator   Level:  Beginner

Dĺžka trvania kurzu:  5 dní

Cieľová skupina

MOC kurz MD-100T00 je určený IT profesionálom, ktorí vykonávajú inštaláciu, konfiguráciu a manažujú a udržiavajú Windows 10 ako súčasť podnikového prostredia (enterprise) a cloudovo-integrovaných služieb (cloud-integrated services).

Vstupné predpoklady kurzu

 • Základné chápanie pojmov počítačových sietí a hardvéru.
 • Základné chápanie koncepcií OS a aplikácií.
 • Skúsenosti s používaním operačného systému Windows.

Anotácia kurzu

V MOC kurze MD-100T00 sa študenti naučia, ako udržiavať a konfigurovať desktop operačný systém Windows 10 v prostredí organizácie. Naučia sa inštalovať, prispôsobovať a aktualizovať operačné systémy Windows 10, spravovať úložný priestor, súbory a zariadenia, konfigurovať sieťové pripojenie pre Windows 10, zabezpečiť operačný systém Windows 10, chrániť údaje na zariadeniach a spravovať a riešiť problémy so systémom Windows 10.
Kurz je prípravou na skúšku MD-100 Windows 10.

Ciele kurzu

 • Nainštalovať a prispôsobiť systém Windows 10.
 • Konfigurovať aktualizácie pre Windows.
 • Konfigurovať zariadenia a ovládače pre Windows.
 • Konfigurovať ukladací priestor pre Windows.
 • Konfigurovať nastavenia siete a vzdialenej správy v systéme Windows.
 • Konfigurovať a spravovať prehliadače a aplikácie v systéme Windows.
 • Nakonfigurovať prístup k účtu a autentifikáciu.
 • Konfigurovať povolenia súborov a priečinkov.
 • Opísať metódy zabezpečenia systému Windows 10, bežné hrozby a metódy na ich zmiernenie.
 • Riešiť problémy s inštaláciou systému Windows a aplikácie.
 • Riešiť problémy s hardvérom a ovládačmi.Riešiť problémy so súbormi a vykonať obnovenie systému.

Obsah kurzu

Module 1: Installing Windows
Module 2: Post-installation Configuration and Personalization
Module 3: Updating Windows in Windows 10
Module 4: Configuring Networking
Module 5: Configuring Storage
Module 6: Managing Apps in Windows 10
Module 7: Configuring Authorization & Authentication
Module 8: Configuring Data Access and Usage
Module 9: Configuring Threat Protection and Advanced Security
Module 10: Supporting the Windows 10 Environment
Module 11: Troubleshooting Files & Applications
Module 12: Troubleshooting the OS
Module 13: Troubleshooting Hardware and Drivers

Podrobný obsah kurzu MD-100T00.

Cena kurzu: 819 € bez DPH (982,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.

Súvisiace kurzy

MD-101T00 Managing Modern Desktops