fbpx

MOC 20765

Provisioning SQL Databases

Produkt: SQL Server    Rola: Database Administrator    Level: Intermediate

Dĺžka trvania kurzu:  5 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený IT profesionálom, ktorí inštalujú alebo upgradujú SQL Server.

Vstupné predpoklady kurzu

   • základné vedomosti o operačnom systéme Microsoft Windows a jeho funkcionalite
   • pracovné skúsenosti  s Transact SQL (v rozsahu zodpovedajúcom kurzu MOC 20461)
   • pracovné skúsenosti s relačnými databázami
   • aspoň pasívna znalosť angličtiny

Anotácia kurzu

Cieľom kurzu MOC 20765 je naučiť účastníkov inštalovať a upgradovať SQL server 2016 On-Premise aj v prostredí Microsoft Azure a tiež zmigrovať On-Premise riešenie do prostredia Microsoft Azure. 

Učebné ciele kurzu

Po ukončení budú absolventi schopní:

 • nainštalovať SQL server 2016
 • upgradovať SQL server 2016
 • konfigurovať SQL server 2016
 • vytvoriť, konfigurovať, spravovať databázy na SQL Serveri

Obsah kurzu

Module 1: SQL Server Components
Module 2: Installing SQL Server
Module 3: Upgrading SQL Server to SQL Server 2017
Module 4: Working with Databases
Module 5: Performing Database Maintenance
Module 6: Database Storage Options
Module 7: Planning to Deploy SQL Server on Microsoft Azure
Module 8: Migrating Databases to Azure SQL Database
Module 9: Deploying SQL Server on a Microsoft Azure Virtual Machine
Module 10: Managing databases in the Cloud

Podrobný obsah kurzu MOC 20765.

Cena kurzu: 819 € bez DPH (982,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.

Súvisiace kurzy

MOC 20761 Querying Data with Transact-SQL

MOC 20762 Developing SQL Databases

MOC 20764 Administering a SQL Database Infrastructure