fbpx

MOC 20742

Identity with Windows Server 2016

Produkt: Windows    Rola: Administrator    Level: Intermediate

Dĺžka trvania kurzu:  5 dní

Cieľová skupina

Kurz MOC 20742 je primárne určený IT profesionálom, ktorí majú určité skúsenosti a poznatky s AD DS a:

 • chcú rozvinúť svoje vedomosti o technológiách riadenia identity a prístupu vo  Windows Server 2016
 • pripravujú sa na skúšku 70-742.

Vstupné predpoklady kurzu

 • Skúsenosti s konceptami AD DS a technológiami Windows Server 2012 alebo Windows Server 2016.
 • Skúsenosti s prácou a konfigurovaním Windows Server 2012 alebo Windows Server 2016.
 • Skúsenosti a pochopenie základných sieťových technológií ako sú IP adresácia, preklad mien a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • Pracovné skúsenosti a porozumenie Microsoft Hyper-V a základných konceptov virtualizácie na serveroch.
 • Povedomie o najlepších technikách zabezpečenia.
 • Pracovné skúsenosti s klientskými operačnými systémami ako sú  Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10.
 • Základné skúsenosti s pracou v príkazovom riadku Windows PowerShell.
 • Aspoň pasívna znalosť angličtiny.

Anotácia kurzu

 5-dňový inštruktorom vedený kurz MOC 20742 naučí IT profesionálov ako nasadiť a konfigurovať Active Directory Domain Services (AD DS) v distribuovanom prostredí, ako implementovať Group Policy, ako vykonať zálohovanie a obnovu zo zálohy, ako monitorovať a odstraňovať problémy súvisiace s Active Directory vo Windows Server 2016. Tento kurz tiež naučí ako nasadzovať ďalšie Active Directory serverové roly ako sú Active Directory Federation Services (AD FS) a Active Directory Certificate Services (AD CS). 

Kurz je prípravou na skúšku 70-742 Identity with Windows Server 2016, ktorá je v poradí treťou skúškou potrebnou na získanie certifikácie MCSA: Windows Server 2016.

Učebné ciele kurzu MOC 20742

Po ukončení budú absolventi schopní:

 • Manažovať objekty v AD DS použitím grafických nástrojov a Windows PowerShell.
 • Implementovať AD DS v kompúlexných prostrediach.
 • Implementovať AD DS lokality, a konfigurovať a manažovať replikáciu.
 • Implementovať a manažovať objekty Group Policy (GPOs).
 • Manažovať používateľské nastavenia použitím GPOs.
 • Zabezpečiť AD DS a používateľské účty.
 • Implementovať a manažovať hierarchiu certifikačných autorít použitím AD CS.
 • Nasadzovať a manažovať certifikáty.
 • Implementovať a administrovať AD FS.
 • Implementovať a administrovať Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
 • Implementovať synchronizáciu medzi AD DS a Azure AD.
 • Monitorovať, odstraňovať problémy a vytvoriť kontinuitu prevádzky AD DS služieb.

Obsah kurzu MOC 20742

Module 1: Installing and configuring domain controllers
Module 2: Managing objects in AD DS
Module 3: Advanced AD DS infrastructure management
Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication
Module 5: Implementing Group Policy
Module 6: Managing user settings with Group Policy
Module 7: Securing Active Directory Domain Services
Module 8: Deploying and managing AD CS
Module 9: Deploying and managing certificates
Module 10: Implementing and administering AD FS
Module 11: Implementing and administering AD RMS
Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

Podrobný obsah kurzu MOC 20742

Cena kurzu: 819 € bez DPH (982,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.

Súvisiace kurzy

MOC 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

MOC 20741 Networking with Windows Server 2016