fbpx

TOC WPS3

Windows PowerShell - práca v konzole a tvorba skriptov

Dĺžka trvania kurzu: 5 dní

Cieľová skupina

 • IT profesionáli (administrátori, pracovníci podpory - helpdesku) a príp. aj používatelia, ktorí chcú/potrebujú zvládnuť prácu v PowerShell pomocou práce v konzole aj vytváraním vlastných skriptov.

Vstupné predpoklady kurzu

 • základný prehľad prostredia a administrácie Windows, vrátane počítačových sietí:
  • správa počítačov s OS Windows, nastavenia, WMI
  • správa domény AD - objekty AD, Group Policy
  • správa nastavení počítačových sietí a sieťových služieb
  • základný prehľad Windows aplikácií a MS Office
 • základný prehľad z oblasti algoritmizácie a programovania (na úrovni kurzu TOC ZAP-PS)
 • aspoň pasívna znalosť angličtiny

Anotácia kurzu

Kurz je určený najmä IT profesionálom pre získanie/zlepšenie vedomostí a zručností pre automatizáciu administratívnych činností v prostredí Windows prostredníctvom PowerShell. Kurz je zameraný na cmdlety, "oneliner" aj vytváranie skriptov, príkazy a syntax jazyka, a ďalšie implementačné detaily pre prácu a skriptovanie v prostredí Windows, vrátane ďalších technológií (COM, WMI a .NET). Kurz je prakticky zameraný, dôraz je kladený na precvičovanie a praktické zvládnutie príkazov a skriptov v PowerShell.

Kurz je kombinácia kurzov TOC-WPS1 a TOC-WPS2 pre tých ktorí sa chcú/potrebujú naučiť využívať PowerShell aj prostredníctvom konzoly (cmdlety, "oneliner") aj vytváraním vlastných skriptov.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení budú absolventi schopní:

 • chápať základné princípy a črty prostredia PowerShell
 • pracovať v konzole PowerShell
 • používať základné prvky PowerShell - cmdlety, rúry, objekty, funkcie, moduly
 • používať funkcionality PowerShell pre vzdialenú správu a asynchrónne spracovanie (PS Remoting, Background Job)
 • vytvárať a používať jednoriadkové skripty - "oneliner"
 • využívať moduly pre správu súčastí a rolí, ako sú AD-DS, DNS, DHCP, IIS, Hyper-V a pod.
 • používať a modifikovať existujúce PowerShell skripty
 • vytvárať ladiť a používať vlastné skripty využívajúce možnosti PowerShell:
  • cmdlety, rúry, objekty, "oneliner"-y, funkcie, moduly, príkazy
  • koncipované ako "tools" alebo "controllers"
  • vzdialený prístup a asynchrónne spracovanie (PS Remoting, Background Job)
  • prístup k súčastiam (feature), službám a roliam (role) - AD, GP, IIS, Hyper-V...
  • API rozhrania Windows (COM, WMI/CIM, .NET)

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do Windows PowerShell
Modul 2: Prehľad verzií PowerShell a ich možností
Modul 3: Základné princípy Windows PowerShell
Modul 4: Práca v konzole PowerShell
Modul 5: Tvorba jednoriadkových skriptov - "oneliner"
Modul 6: Používanie modulov a cmdletov z nich
Modul 7: Vzdialený prístup (PS Remoting)
Modul 8: Asynchrónne spracovanie (Background Job)
Modul 9: Používanie konzoly a "oneliner" pri práci v prostredí Windows
Modul 10: Úvod do skriptovania pomocou Windows PowerShell
Modul 11: Príkazy a jazykové konštrukcie pre tvorbu skriptov
Modul 12: Tvorba a ladenie skriptov
Modul 13: Koncepcie návrhu skriptov - "tools", "controller", funkcie a moduly
Modul 14: Tvorba skriptov pre koncové počítače
Modul 15: Tvorba skriptov pre súčasti, roly a služby
Modul 16: Ďalšie možnosti skriptovania prostredia Windows (COM,WMI/CIM,.NET)
Modul 17: Ďalšie možnosti skriptovania vo Windows PowerShell (DSC,workflow)

Cena školenia: 645 € bez DPH (774 € s DPH)

V cene je zahrnutá príručka v slovenskom jazyku

Súvisiace kurzy

TOC WPS1 Windows PowerShell - práca v konzole

TOC WPS2 Windows PowerShell - tvorba skriptov

TOC AWA1 Automatizácia Windows administrácie

MOC 10961 Automating Administration with Windows PowerShell

MOC 10962 Advanced Automated Administration with Windows PowerShell