Skip Navigation Links
Skip navigation links
Vyberte jazyk...
Domov
Produkty
Riešenia
Acusticus
Referencie
O spoločnosti
Kontakty
Skip navigation links
Elektronické sirény
Rozhlasy
Amadeo
Johan
Tibor
Elektronické kostolné zvony Urban
aSCADA
Softvérové aplikácie
Doplnkové príslušenstvo


 

Elektronické rozhlasy predstavujú podobne ako elektronické sirény zariadenia určené pre ozvučenie exteriérov a interiérov. Na rozdiel od elektronických sirén je však výkon elektronických zosilňovačov u rozhlasov rozdelený na viac reproduktorov s menším výkonom. Reproduktory sa preto umiestňujú hustejšie a sú so zosilňovačom spojené obyčajne 100V rozvodmi. Použitím menších výkonov a viacerých reproduktorov je možné zvýšiť zrozumiteľnosť a adresnosť hlásení. Na druhej strane sa však v prípade potreby pokrytia rozsiahlejších území podstatným spôsobom zvyšujú náklady na vybudovanie systému a jeho údržbu. Predovšetkým linkové vedenia sú náchylné na poruchy, ak nie sú uložené náležitým spôsobom v zemi. Zemné vedenia však opäť zvyšujú náklady na vybudovanie systému.

 

 ‭(Hidden)‬ Bezdrôtové rozhlasy

Problém so spoľahlivosťou, resp. náchylnosťou k poškodeniu predovšetkým vzdušných vedení odstraňujú moderné bezdrôtové rozhlasy. Bezdrôtové rozhlasy využívajú rádiovú komunikáciu ako pre prenos riadiacich signálov, tak pre prenos hlasových správ. Pozostávajú v princípe z rádiovej vysielacej ústredne a rádiových akustických hlásičov. Akustické hlásiče sa rozmiestňujú v priestore podobne ako reproduktory linkových hlásičov. Obsahujú však okrem reproduktorov aj elektronický zosilňovač a rádiový prijímač/vysielač. Jednoduché systémy používajú iba rádiový prijímač. Takéto akustické hlásiče však neumožňujú spätnú kontrolu svojho stavu ani kontrolu rádiového kanála a ako varovný prostriedok sú nepoužiteľné ani pre tie najjednoduchšie aplikácie. Bezdrôtové rozhlasy teda nevyžadujú priame linkové pripojenie na ústredňu, pretože hlásenia aj riadiace povely prijímajú rádiom. Vyžadujú však pripojenie na elektrickú sieť. Najčastejšie sa inštalujú na stĺpy verejného osvetlenia a v noci, keď je osvetlenie zapnuté sa dobíjajú vstavané akumulátory, ktoré sa potom cez deň používajú ako zdroj elektrickej energie. V niektorých krajinách sú pre takéto systémy vyhradené voľné rádiové kanály, takže ich nasadenie je pomerne jednoduché. Tieto kanály sú využiteľné ak sa bezdrôtový rozhas používa iba ako informačný prostriedok. Ich použitie pre účely varovného systému však nezodpovedá bezpečnostným štandardom. 

 

 ‭(Hidden)‬ Požiadavky kladené na moderné rozhlasy

Moderné rozhlasy, medzi ktoré určite patrí aj produkt našej spoločnosti AMADEO, dnes dokážu skĺbiť ako požiadavky kladené na elektronické sirény, tak požiadavky na požiarne evakuačné rozhlasy, či priemyselné varovné systémy. Integrujú dokonca funkcie riadiacich a monitorovacích systémov a dokážu tak plniť aj niektoré funkcie spojené s automatizáciou v budovách a výrobných prevádzkach, ako je napríklad ovládanie brán, závor svetelnej signalizácie, ventilácie a podobne. Umožňujú tak poskytnúť cenovo optimalizované komplexné riešenia spĺňajúce aj tie najnáročnejšie požiadavky.

 

           

Amadeo - modulárny ozvučovací, varovný a evakuačný systém

Modulárny ozvučovací, varovný a evakuačný systém Amadeo je určený pre zaistenie ozvučenia  a varovania vo výrobných halách a ich okolí, v administratívnych a obchodných prevádzkach, kultúrnych zariadeniach a na voľnom priestranstve. Vzhľadom na svoju modulárnosť je vhodný ako pre menšie priestory, tak pre rozsiahle komplexy budov.

Viac informácií ...

 

Johan - cenovo oprimalizovaný elektronický rozhlas

Johan je cenovo optimalizovaná verziu ozvučovacieho a varovného systému zaisťujúca kvalitné pokrytie exteriéru aj interiéru akustickým signálom. Je určený pre použitie ako samostatné zariadenie.

Viac informácií...

           

  

 

Tibor - bezdrôtový obecný rozhlas a varovný systém pre 21. storočie

...Tibor je Telegrafiou inovovaný bezdrôtový obecný rozhlas a varovný systém s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Používa sa najčastejšie pre ozvučenie verejných priestranstiev, ale aj pre ozvučovanie interiérov v prípade, že z rôznych dôvodov nie je možné alebo vhodné ovládanie po linkovom vedení.

Viac informácií...

 

Elektronické kostolné zvony Urban

Elektronické kostolné zvony Urban sú určené ako náhrada klasických kostolných zvonov a sú pripravené na široké použitie. Okrem verného napodobenia zvuku skutočných zvonov môžete elektronické kostolné zvony Urban využiť na prehrávanie vopred pripravených hlásení, reprodukciu živého hlasu z mikrofónu, ale aj prehrávanie omše priamo z Vatikánu prostredníctvom FM rádia.

Viac informácií...

 

 

 

AMADEO je modulárny ozvučovací, varovný a evakuačný systém, určený pre zaistenie ozvučenia  a varovania vo výrobných halách a

JOHAN predstavuje cenovo optimalizovanú verziu ozvučovacieho a varovného systému zaisťujúcu kvalitné pokrytie exteriéru aj ...

TIBOR je Telegrafiou inovovaný bezdrôtový obecný rozhlas a varovný systém s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou ...