Skip Navigation Links
Skip navigation links
Vyberte jazyk...
Domov
Produkty
Riešenia
Acusticus
Referencie
O spoločnosti
Kontakty
Skip navigation links
Amadeo
Johan
Tibor
Elektronické kostolné zvony Urban

Bezdrôtový obecný rozhlas a varovný systém pre 21. storočie Tibor
 

Základná charakteristika

Tibor je Telegrafiou inovovaný bezdrôtový obecný rozhlas a varovný systém s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Používa sa najčastejšie pre ozvučenie verejných priestranstiev, ale aj pre ozvučovanie interiérov v prípade, že z rôznych dôvodov nie je možné alebo vhodné ovládanie po linkovom vedení. Bezdrôtový obecný rozhlas TIBOR zabezpečuje vysielanie bežného hlásenia alebo varovného signálu v interiéri aj exteriéri a to na základe:

 • priameho vstupu z mikrofónu riadiaceho pultu OCP11
 • vstupu z nadriadeného počítača prostredníctvom softvéru Vektra®
 • informácií z monitorovacích a riadiacich systémov tretích strán – SCADA systémov, elektronických signalizačných zariadení, elektronických požiarnych signalizácií a pod.,
 • informácií z IP sietí (prostredníctvom voliteľného modulu SmartBridge SBR11 alebo softvéru Vektra®)
 • priameho vstupu z iných komunikačných systémov – mobilné telefóny, rádiostanice, VKV rádio, satelitné komunikačné systémy a pod.

Vzhľadom na svoju škálovateľnosť je bezdrôtový obecný rozhlas Tibor vhodný pre menšie obce, pre veľké mestské aglomerácie, priemyselné podniky, letiská aj športoviská. Okrem štandardného jednosmerného vyhotovenia je možné objednať si aj verziu s obojsmernou komunikáciou, ktorá ďalej rozširuje možnosti rozhlasu (napríklad o nezávislú autodiagnostiku, automatické hlásenie poruchových stavov alebo možnosť pripojiť rôzne senzory priamo na akustický hlásič).

Bezdrôtový obecný rozhlas Tibor

 

15 vybraných dôvodov, prečo je Tibor správnou voľbou

Na trhu je dnes už široká ponuka bezdrôtových rozhlasov na nahradenie beznádejne zastarávajúcich drôtových systémov.  Nie všetky však spĺňajú podmienky na zariadenie hodné 21. storočia a často sa môžeme stretnúť s nedostatočnou zrozumiteľnosťou, výpadkami signálu alebo vysokými nákladmi na údržbu, hlavne kvôli nutnosti neustále vymieňať batérie. S bezdrôtovým obecným rozhlasom Tibor môžete získať viac. Spoločnosť Telegrafia vám ponúka inovatívny rozhlas novej generácie, s ktorým pri optimálnych nákladoch efektívne pokryjete celé územie obce akustickým signálom. 15 vybraných dôvodov, prečo je Tibor správnou voľbou:

 • vysoký výkon akustických hlásičov, vďaka čomu je možné pokryť veľké územie s menším počtom bodov
 • robustné a odolné hliníkové akustické hlásiče s dlhou životnosťou
 • unikátny prepracovaný dizajn akustických hlásičov - na stĺpoch tak nebudete mať veľké nevzhľadné zariadenia s množstvom zbytočných skriniek a prepájacích káblov
 • možnosť diaľkového nastavenia rozdielnej hlasitosti pre každý individuálny akustický hlásič
 • nf vstup pre externé CD/DVD prehrávače, pripojenie PC atď.
 • možnosť napájania zo solárnych panelov, vďaka čomu ušetríte prevádzkové náklady
 • vďaka prevádzke z batérií bude rozhlas fungovať desiatky hodín aj po výpadku elektrického napájania, čo je užitočné hlavne pri vzniku mimoriadnej situácie
 • prevádzka na špeciálnych frekvenciách, za ktoré nebudete musieť platiť žiadne poplatky
 • možnosť využiť v systéme retranslačnú stanicu, s pomocou ktorej sa signál dostane jednoducho aj k akustickým hlásičom za kopcom
 • štandardná päťročná životnosť batérií, na vyžiadanie predĺžiteľná až na 10 rokov
 • plná prepojiteľnosť s elektronickými sirénami Pavian a Gibon, s rozhlasovými ústredňami Amadeo a Johan  ako aj ďalšími komponentmi varovného a vyrozumievacieho systému EWANS®
 • kompatibilita s celoštátnym varovným systémom Slovenskej republiky
 • viaceré možnosti komunikácie a aktivácie, napríklad hlásenie do obecného rozhlasu priamo z vášho mobilného telefónu
 • možnosť pripojiť do rozhlasovej ústredne rôzne snímače, napríklad na meranie výšky vodnej hladiny, monitorovanie ovzdušia a podobne
 • prispôsobiteľnosť konkrétnym potrebám obce - od jednoduchého a cenovo optimalizovaného jednosmerného riešenia až po sofistikovaný rozhlas s obojsmernou komunikáciou, riadený softvérom Vektra®.

Obecný rozhlas a varovný systém pre 21. storočie Tibor

 

Architektúra systému

Bezdrôtový obecný rozhlas a varovný systém Tibor pozostáva z nasledujúcich hlavných komponentov:

 • rozhlasovej ústredne Tibor (1) s ovládacím pultom OCP11 (2)
 • akustických hlásičov (3)
 • retranslačnej stanice (4)
 • nadriadeného ovládacieho centra (5)

Architektúra bezdrôtového obecného rozhlasu Tibor

Akustické hlásiče predstavujú diaľkovo ovládané koncové akustické prvky, ktoré sú ovládané z rozhlasovej ústredne Tibor. V základnej konfigurácii sa používa jedna rozhlasová ústredňa a akustické hlásiče podľa potreby tak, aby bolo zvukovým signálom dobre pokryté požadované územie. Akustické hlásiče sa umiestňujú vo vzdialenosti približne každých 150 – 200 metrov.  V mieste výskytu terénnych prekážok alebo nedostatočnej kvality signálu je možné použiť dodatočnú retranslačnú stanicu.

V prípade požiadavky na viacúrovňové ovládanie sa používa nadriadené ovládacie centrum (môže ním byť mestský magistrát, ovládajúci rozhlasy jednotlivých mestských častí; prípadne regionálny dispečing civilnej ochrany). Nadriadených ovládacích centier môže byť viac a každému je možné prideliť rozdielnu prioritu.

  

Ponuka bezdrôtového obecného a mestského rozhlasu Tibor


Obecný rozhlas Tibor si môžete kúpiť za dobrú cenu len v spoločnosti Telegrafia