Skip Navigation Links
Skip navigation links
Vyberte jazyk...
Domov
Produkty
Riešenia
Acusticus
Referencie
O spoločnosti
Kontakty
Skip navigation links
PAVIAN
GIBON
BONO
Screamer
Príslušenstvo ku kompaktnej elektronickej siréne SCREAMER
Pavian CAR
Screamer CAR
Ako si vybrať správnu elektronickú sirénu?

Integrované hlasové varovné zariadenie Screamer - aSCADA product line

 Základná charakteristika


SCREAMER
je samostatne použiteľný komponent modulárneho ozvučovacieho, varovného a evakuačného systému aSCADA®. Z funkčného hľadiska predstavuje integrovanú elektronickú sirénu. Priamo v ozvučnici z odolnej hliníkovej zliatiny s výkonným tlakovým reproduktorom je umiestnený aj špecializovaný elektronický modul. Ten v sebe integruje výkonný elektronický zosilňovač, digitálnu pamäť zvukových signálov a vstupné rozhrania pre aktiváciu prehrávania vopred nahratých varovných správ alebo vysielanie živých hlásení.

 Hlavné funkcie a vlastnosti


SCREAMER dokáže vysielať:

  • hovorové hlásenia a signály z vnútornej pamäte (SD karta),
  • živé hlásenia z externého mikrofónu,
  • zvukové signály z rôznych externých zdrojov (rádiostanice, mobilné telefóny a pod.).

Vysielanie hlásení sa aktivuje prostredníctvom:

  • signálu privedeného na jeden zo štyroch binárnych vstupov,
  • rozhrania RS232/RS485 z iných systémov
  • rozhrania aBUS z iných zariadení systému aSCADA®,
  • bezdrôtovej technológie XBee (vyžaduje doplnkový modul XBee),
  • linkového rozhrania Ethernet (vyžaduje doplnkový modul Ethernet)
  • rozhrania WiFi (vyžaduje doplnkový modul WiFi)
  • rozhrania GPRS (vyžaduje doplnkový modul SmartBridge+GPRS)

SCREAMER ponúka mnoho možností ako zaistiť požadovanú funkčnosť -  od jednoduchej konfigurácie až po naprogramovanie potrebných algoritmov prostredníctvom skriptovacieho jazyka. Do zariadenia je možné uložiť prakticky neobmedzené množstvo hlásení, definovať ich priority, prerušenia, kombinácie a pod. SCREAMER sa vyrába v dvoch vyhotoveniach - s veľkou a malou ozvučnicou. Malá ozvučnica má vyžarovací diagram blízky kružnici a menší akustický tlak, veľká má elipsovitý vyžarovací diagram a vyšší akustický tlak. 

Príklad použitia kompaktnej elektronickej sirény SCREAMER
 

 Technické parametre


Výkon zosilňovača: elektronicky nastaviteľný, max. 70W RMS
Napätie: 11.5 - 30 V =
Pamäťové médium: SD karta 2GB (súčasť zariadenia)
Binárne vstupy: 4
Rozhrania: RS232/RS485, aBUS, XBee, WiFi, GPRS

Screamer s malou ozvučnicou:
Rozmery zariadenia (D x Š x V): 490 x 160 x 200 mm
Akustický tlak: elektronicky nastaviteľný, max. 124 dB(A)/1 m 
Celková hmotnosť: 5,5 kg

Screamer s veľkou ozvučnicou:
Rozmery zariadenia (D x Š x V): 625 x 160 x 640 mm
Akustický tlak: elektronicky nastaviteľný, max. 125,5 dB(A)/1 m
Celková hmotnosť 8,6 kg 

 

 Doplnkové príslušenstvo


K integrovanej elektronickej siréne SCREAMER dodávame širokú škálu voliteľného príslušenstva: dve verzie diaľkového ovládania, viaceré doplnkové moduly pre bezdrôtovú komunikáciu, dispečerský riadiaci pult či konzoly pre uchytenie na stenu. Viac informácií...

 

aSCADA product line

 
Integrovaná elektronická siréna SCREAMER

 Integrovaná elektronická siréna SCREAMER 

Screamer - trojpohľad s veľkou ozvučnicou

Screamer - trojpohľad s malou ozvučnicou