Skip Navigation Links
Skip navigation links
Vyberte jazyk...
Domov
Produkty
Riešenia
Acusticus
Referencie
O spoločnosti
Kontakty
Skip navigation links
Produkty
Riešenia
Referencie
Acusticus
Referencie a prípadové štúdie

 


Vysokú kvalitatívnu a technologickú úroveň našich produktov a riešení v oblasti varovania a vyrozumenia potvrdzujú stovky implementácií po celom svete a čo je najdôležitejšie, predovšetkým spokojní zákazníci a partneri.

         

         

         

         

          

         

         

         

         
 

Vnútorná bezpečnosť

Mestské varovné systémy

 • Austrália – použité elektronické sirény Screamer
 • Bulharsko – použité elektronické sirény Pavian a Gibon
 • Francúzsko – použité elektronické sirény Pavian
 • Nemecko – použitý evakuačný rozhlas Amadeo a elektronické sirény Pavian  (Komplexný systém varovania obyvateľov nemeckého mesta Drážďany – Prípadová štúdia... formát PDF)
 • Grécko – použité elektronické sirény Pavian
 • Poľsko – použité elektronické sirény Pavian a Gibon
 • Rumunsko – použité elektronické sirény Pavian
 • Spojené štáty americké – použité elektronické sirény Pavian a Bono

Protipovodňové varovné systémy

 • Slovenská republika – použité elektronické sirény Pavian

Celoštátny varovný systém

Obecný rozhlas

 • Slovenská republika – použitý bezdrôtový obecný rozhlas Tibor PA
 • Slovenská republika – použité elektronické kostolné zvony Urban II
 • Ukrajina – použité elektronické kostolné zvony Urban I

 

Priemyselné katastrofy

Varovný systém pre ropný a plynárenský priemysel

 • Oman – použité elektronické sirény Gibon a Screamer
 • Slovenská republika – použité elektronické sirény Pavian
 • Slovinsko – použité elektronické sirény Gibon

Varovný systém v chemickom priemysle

 • Maďarsko – použité elektronické sirény Pavian
 • Taliansko – použité elektronické sirény Gibon  
 • Kazachstan – použité elektronické sirény Pavian
 • Slovenská republika – použité elektronické sirény Pavian

Varovný systém v kameňolomoch a povrchových baniach

 • Indonézia – použité elektronické sirény Screamer
 • Kyrgyzstan – použité elektronické sirény Gibon
 • Lotyšsko – použité elektronické sirény Pavian
 • Slovenská republika – použité elektronické sirény Bono a Screamer
 • Južná Afrika – použité elektronické sirény Gibon

Varovný a vyrozumievací systém pre okolie jadrovej elektrárne

Rozhlasy pre priemysel

 • Slovenská republika – použitý evakuačný rozhlas Amadeo

Prírodné katastrofy

Varovný systém pred zemetrasením

 • Ekvádor – použité elektronické sirény Pavian
 • Chile – použité elektronické sirény Gibon
 • Mexiko – použité elektronické sirény Gibon a  Screamer

Protipovodňový varovný systém

 • Česká republika – použité elektronické sirény Gibon a Pavian
 • Malajzia – použité elektronické sirény Screamer
 • Slovenská republika – použité elektronické sirény Pavian
 • Srí Lanka – použité elektronické sirény Gibon
 • Ukrajina – použité elektronické sirény Pavian

Varovný systém pred cunami

 • Austrália – použité elektronické sirény Gibon
 • Francúzska Polynézia – použité elektronické sirény Pavian
 • Chile – použité elektronické sirény Pavian
 • Maldivy – použité elektronické sirény Pavian
 • Nová Kaledónia – použité elektronické sirény Pavian

 

Lokálne varovné systémy

Varovný systém na letiskách

 • Slovenská republika – použité elektronické sirény Screamer

Varovný systém na vodných priehradách

 • Austrália – použité elektronické sirény Pavian

Varovný systém na zimných štadiónoch

 • Slovenská republika – použité elektronické sirény Pavian

 

 ‭(Hidden)‬ Vybrané referencie, reprezentujúce naše riešenia


SEHIS - Slovenská republika - varovný a vyrozumievací systém

Krajina: Slovensko

SEHIS
je komplexný systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva na Slovensku, postavený na technológiách riešenia celoštátneho varovného systému vyvinutého spoločnosťou Telegrafia a. s. V súčasnosti je v tomto systéme zapojených viac ako 3000 sirén (z toho 1100 moderných elektronických sirén PAVIAN, ktoré postupne nahrádzajú vyradzované staré motorové typy) ovládaných z tridsiatich varovných centier.

Vysokú kvalitatívnu a technologickú úroveň riešenia potvrdzujú slová Ing. Jána Repu, riaditeľa Úradu Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR:
Takýto systém sa doteraz plne osvedčil. Je naozaj komplexný, moderný, umožňujúci nám splniť všetky funkcie, ktoré sme od neho vyžadovali. Dôkazom jeho úspešnosti je aj to, že sa postupne uplatňuje nielen v Slovenskej republike, ale už aj v okolitých štátoch.

 

Komplexný systém varovania obyvateľov nemeckého mesta Drážďany

Krajina: Nemecko

Varovný systém v nemeckom meste Drážďany bol vybudovaný na technológiách vyvinutých spoločnosťou Telegrafia, a. s. a predstavuje riešenie, ktorým je vedenie mesta schopné informovať o prípadných blížiacich sa hrozbách v priebehu niekoľkých sekúnd. V tomto mestskom systéme je zapojených 190 sirén ovládaných z jedného centrálneho dispečingu.

 

Evakuačné rozhlasy

Krajina: Slovensko

 • Podnikový rozhlas Johns Manville Slovensko, Trnava

Evakuačný rozhlas v spoločnosti Johns Manville Slovensko bol vybudovaný za účelom rýchleho podania požadovaných informácií a zlepšenie varovania pracovníkov vo vnútorných  priestoroch prevádzok v areáli pri vzniknutom nebezpečenstve, napríklad pri požiari.

 

Mestské a obecné rozhlasy - všeobecné vyrozumenie obyvateľstva

Krajina: Slovensko

 • Bezdrôtový miestny rozhlas – Čunovo
 • Bezdrôtový obecný rozhlas – Markušovce

 

Autonómny systém varovania a vyrozumenia na vodnom diele Gabčíkovo

Krajina: Slovensko

Vodné dielo Gabčíkovo je najväčšie na Slovensku a vyprodukuje asi 8% celkovej spotreby elektrickej energie v krajine. Okrem toho reguluje výšku hladiny Dunaja a ochraňuje okolité územie pred záplavami.

Na tomto vodnom diele bol vybudovaný autonómny lokálny systém varovania a vyrozumenia, ktorého úlohou je v prípade mimoriadnej situácie rýchlo informovať (vyrozumieť) kompetentné osoby a varovať obyvateľstvo na území ohrozenom vodou. Celý systém je plne automatizovaný a je postavený na technológiách a riešeniach varovného systému pre vodné priehrady od spoločnosti Telegrafia a. s.. Zároveň je plne prepojený s celoštátnym varovným systémom Slovenskej republiky.

 

Autonómny systém varovania a vyrozumenia na vodných dielach na Slovensku

Krajina: Slovensko

Veľká väčšina vodných diel, priehrad a nádrží predstavuje vo svojej podstate riziko ohrozenia vodou - záplavami. Práve z tohto dôvodu naša spoločnosť vybudovala lokálne varovné systémy na týchto dielach:

 • Vodné dielo - Bukovec
 • Vodné dielo - Čierny Váh
 • Vodné dielo - Domaša
 • Vodné dielo - Dráhovce
 • Vodné dielo - Hriňová
 • Vodné dielo - Klenovec
 • Vodné dielo - Kráľová
 • Vodné dielo - Liptovská Mara
 • Vodné dielo - Málinec
 • Vodné dielo - Môťova
 • Vodné dielo - Nosice
 • Vodné dielo - Nová Bystrica
 • Vodné dielo - Orava
 • Vodné dielo - Ružín
 • Vodné dielo - Starina
 • Vodné dielo - Tulček
 • Vodné dielo - Veľké Kozmálovce
 • Vodné dielo - Vihorlat

Systémy sú vybudované na riešení varovného systému pre vodné priehrady od spoločnosti Telegrafia, a.s. a sú prepojené s celoštátnym varovným systémom Slovenskej republiky.

 

Priemyselný varovný systém v okolí konvenčných elektrární

Krajina: Slovensko

Vo vnútorných a vonkajších prevádzkových priestoroch s vysokou hlučnosťou bolo potrebné zabezpečiť vyrozumenie osôb svetelnou a zvukovou signalizáciou za účelom rýchleho podania požadovaných informácií pri vzniku mimoriadnych udalostí. Na tento účel sme zrealizovali komplexné riešenie varovného a vyrozumievacieho systému pre energetický priemysel a prepojili ho s existujúcou technológiou v elektrárňach.

 • Elektráreň Malženice
 • Elektráreň Vojany
 • Elektráreň Nováky

 

Varovný systém v areáli a okolí atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko

Varovanie a vyrozumenie v oblasti ohrozenia okolo atómovej elektrárne, ako aj v samotnom areáli elektrárne je zabezpečené využitím viacerých produktov spoločnosti Telegrafia a. s., predovšetkým však výkonných elektronických sirén PAVIAN a riadiaceho softvéru Vektra. Nainštalovaných bolo viac ako 350 sirén, čím bolo pokryté územie v celkovej rozlohe viac ako 1400 km2.

 

Varovanie v priemysle

Krajina: Slovensko

Všetky spoločnosti, ktoré sú v zmysle legislatívy EÚ ohrozovateľmi, sú zo zákona povinné vybudovať systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na území ohrozenom nebezpečnou látkou. Hoci charakter priemyselnej výroby sa v mnohých prípadoch výrazne líši, naše riešenia varovných a vyrozumievacích systémov pre priemysel sa vždy dokázali prispôsobiť aktuálnej situácii a špecifickým požiadavkám klientov.

 • hutnícky a oceliarsky priemysel
  • U. S. Steel - Priemyselný varovný systém - Man Down Alarm System

 • chemický, ropný a plynárenský priemysel
  • Hnojivá Duslo Strážske
  • CHEMES, Humenné
  • Chemko, Strážske
  • Slovnaft, rafinéria Bratislava
  • Slovnaft, terminál
   • Kapušany
   • Horný Fričov
   • Horný Benadik
   • Stožok
  • Transpetrol
  • Alchem
  • SPP - Varovná akustická a svetelná signalizácia pre ropné a plynárenské spoločnosti 
   • KS 01 - Veľké Kapušany
   • KS 02 - Jablonov nad Turňou
   • KS 03 - Veľké Zlievce
   • KS 04 - Ivánka pri Nitre

 • iné odvetvia priemyslu
   • Prvá hasičská, Strážske
   • Mondi Business Paper SCP - ALARM SYSTEM
   • Kaliareň, Považská Bystrica
   • Hydina ZK, Košice
   • HYZA Topoľčany, prevádzka Topoľčany
   • HYZA Topoľčany, prevádzka Žilina
   • Hrádok Mäsokombinát, Lučenec
   • Mäsokombinát Nord Svit s. r. o.
   • Púchovský mäsový priemysel, Púchov
   • Tauris Nitra s.r.o.
   • Ryba Žilina
   • Mecom Humenné
   • Mraziarne, Sládkovičovo
   • Humenská mliekareň, Humenné
   • Senická mliekareň, Senica
   • Milk Agro, Sabinov
   • Pivovar Popper Bytča
   • Pivovar Topvar (prevádzka Topoľčany a Šariš)
   • Syráreň Bel Slovensko
   • Extel Nitra
   • EQUUS Vinica
   • Continental Matador RUBBER, s.r.o.
   • MrazTech

 

Použitie sirény na zimnom štadióne

Krajina: Slovensko

Zimné štadióny používajú pri svojej prevádzke nebezpečnú chemickú látku - čpavok. V zmysle legislatívy EÚ sú povinné vybudovať samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb  na území ohrozenom touto nebezpečnou látkou. Aplikované riešenie predstavuje lokálny autonómny varovný systém pre zimné štadióny, ktorý je navyše ešte aj prepojený na celoštátny varovný systém Slovenskej republiky.

 • Zimný štadión - Bardejov
 • Zimný štadión - Bratislava, Ondreja Nepelu
 • Zimný štadión - Bratislava, Dúbravka
 • Zimný štadión - Dolný Kubín
 • Zimný štadión - Hlohovec
 • Zimný štadión - Košice, Crow aréna
 • Zimný štadión - Košice, Steel aréna
 • Zimný štadión - Levoča
 • Zimný štadión - Liptovský Mikuláš
 • Zimný štadión - Nitra
 • Zimný štadión - Partizánske
 • Zimný štadión - Považská Bystrica
 • Zimný štadión - Prievidza
 • Zimný štadión - Púchov
 • Zimný štadión - Revúca
 • Zimný štadión - Rožňava
 • Zimný štadión - Ružomberok
 • Zimný štadión - Sabinov
 • Zimný štadión - Spišská Nová Ves
 • Zimný štadión - Stropkov
 • Zimný štadión - Svidník
 • Zimný štadión - Topoľčany
 • Zimný štadión - Trenčín

 

Varovný systém pred prírodnými živlami

Krajina: Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia

Po ničivej prívalovej vlne tsunami v Indonézii v decembri 2004, ktorá si vyžiadala viac ako 220 tisíc ľudských životov, sa v Oceánii začalo s výstavbou varovného systému pred tsunami. Na jednotlivých ostrovoch Francúzskej Polynézie a Novej Kaledónie sú umiestnené elektronické sirény Pavian a výstavba systému priebežne pokračuje. Vzhľadom na roztrieštenosť umiestnenia sirén na veľkom počte malých ostrovov sa ako najefektívnejšie riešenie ovládania sirény zvolilo ovládanie cez satelitné družice. Kvôli komplikovanej infraštruktúre je väčšina z viac ako 200 sirén napájaná solárnymi panelmi.

 • Tichomorský varovný systém - Francúzska Polynézia
 • Tichomorský varovný systém - Nová Kaledónia

Krajina: Chile

Veľmi podobný systém varovania a vyrozumenia pred prírodnými živlami, primárne pred vlnami tsunami, bol vybudovaný aj v čílskom pobrežnom meste Zapallar. Jeho základom sú elektronické sirény Pavian.

 

Varovný systém v rumunských mestách/sektoroch

Krajina: Rumunsko

V Rumunsku sú varovné systémy budované samostatne v jednotlivých mestách resp. v tzv. judet (župách). Tieto systémy sa ešte stále postupne budujú, pričom na našich technológiách a elektronických sirénach PAVIAN sú postavené varovné systémy napríklad v týchto mestách:
 • Bukurešť, Iasi, Vaslui, Bacau, Buzau, Braila, Valcea, Ialomita, Prahova, Brasov, Ilfov, Dambovita, Giurgiu, Satu-Mare, Vrancea a ďalšie...

 

Varovné systémy v jednotlivých mestách v Poľsku

Krajina: Poľsko

V Poľsku sú varovné systémy budované samostatne v jednotlivých mestách resp. v tzv. vojvodstvách. Tieto systémy sa ešte stále postupne budujú, pričom na našich technológiách a elektronických sirénach PAVIAN sú postavené varovné systémy napríklad v týchto mestách:

 • Kielce, Krakow, Katowice, Wloclawek, Wegorzewo, Częstochowa a ďalšie...

 

Varovné systémy v ďalších zahraničných krajinách 

Naše produkty a riešenia, založené na elektronických sirénach a evakuačných rozhlasoch, sú pripravené včas varovať ľudí na ohrozených územiach po celom svete. Na predchádzajúcich príkladoch sme sa snažili predstaviť Vám reprezentatívnu vzorku už realizovaných riešení. Okrem nich sme sa etablovali aj vo viacerých ďalších krajinách, ako napríklad:

 • Francúzsko
 • Česká republika
 • Chile
 • Španielsko
 • Bulharsko
 • Grécko
 • Austrália
 • Maďarsko
 • Kazachstan
 • Turecko
 • Indonézia