Skip Navigation Links
Skip navigation links
Vyberte jazyk...
Domov
Produkty
Riešenia
Acusticus
Referencie
O spoločnosti
Kontakty
Skip navigation links
Hromadné varovanie
Celoštátny systém
Mestské systémy
Protipovodňové systémy
Vodné priehrady
Prírodné živly
Varovanie v priemysle
Nukleárne elektrárne
Chemický priemysel
Oceliarsky priemysel
Ropný a plynárenský
Rozhlasy pre exteriér a interiér
Rozhlas pre priemysel
Kombinovaný rozhlas pre exteriér a interiér
Obecný rozhlas
Mestský rozhlas
Malý varovný systém pre obce
Lokálne varovné systémy
Siréna v kameňolomoch a povrchových baniach
Golfové ihriská
Zimné štadióny a mraziarne
Strelnice, letiská
Screamer - možnosti použitia
Varovný systém pre čerpacie stanice pohonných hmôt
Vyrozumenie a zvolávanie osôb

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia

 
Elektronické sirény pre hromadné varovanie obyvateľstva

 Hromadné varovanie obyvateľstva

Hromadné varovanie obyvateľstva pred živelnými pohromami, vojenskými či teroristickými útokmi alebo pred priemyselnými haváriami patrí k základným funkciám moderného štátu. Naše riešenia v tejto oblasti sa môžu oprieť o rozsiahle skúsenosti pri tvorbe rôznorodých projektov po celom svete.

•  Celoštátny varovný systém
•  Mestské varovné systémy
•  Protipovodňové systémy
•  Varovné systémy v okolí vodných priehrad
•  Varovné systémy pred živelnými pohromami

Evakuačné rozhlasy pre interiéry a exteriéry

 Ozvučenie interériov a exteriérov

Táto oblasť riešení pokrýva širokú škálu ozvučenia interiérov a exteriérov, či už za účelom prenosu hlasových alebo hudobných signálov, no tiež v prípade budovania varovných systémov, ktoré vyžadujú nákladovo efektívne pokrytie väčších území varovným signálom.

•  Evakuačný rozhlas pre priemysel
•  Univerzálny rozhlas pre interiér a exteriér
•  Obecné rozhlasy pre menšie obce
•  Viacúrovňové mestské rozhlasy
•  Autonómny varovný systém pre obce a mestá

Elektronické sirény pre varovné a vyrozumievacie systémy v priemysle

 Varovanie v priemysle

Niektoré priemyselné výroby sa vo svojich technologických procesoch nemôžu zaobísť bez používania nebezpečných látok, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť ich úniku a následne vzniku mimoriadnej situácie a ohrozenia okolitého obyvateľstva. Rovnako nemožno vylúčiť ani možnosť poruchy či havárie na technologických zariadeniach.

•  Varovný systém v okolí nukleárnej elektrárne
•  Varovanie v podnikoch chemického priemyslu
•  Varovanie v hutníckom a oceliarskom priemysle
•  Varovanie v ropnom a plynárenskom priemysle

Samostatne použitá elektronická siréna

 Lokálne varovné systémy

Vzhľadom na pokročilé funkčnosti našich elektronických sirén je možné používať ich aj ako samostatné zariadenia bez dispečingu, či už vo forme vysokovýkonného akustického prvku v oblastiach s vyššou hladinou hluku, alebo ako malý autonómny varovný systém.

•  Sirény v kameňolomoch a povrchových baniach
•  Použitie sirény na zimnom štadióne / v mraziarni
•  Sirény na golfových ihriskách
•  Čerpacie stanice pohonných hmôt

•  Možnosti použitia elektronickej sirény Screamer
•  Iné použitie sirén (strelnice, letiská)