Skip Navigation Links
Skip navigation links
Aktuálne termíny
Ponuka kurzov
Pearson VUE
Prenájom priestorov
O Vzdelávacom IT centre
Aktuality a novinky
Kontakty
Vzdelávacie IT centrum
Skip navigation links
Ponuka kurzov
Microsoft
Customizované kurzy
MOC On Demand
Aktuálne termíny
Certifikácia
Prenájom priestorov
Kontakty
Vzdelávacie IT centrum


CEH Certified Ethical Hacker v10

Svetovo najžiadanejší kurz etického hackingu

 

Dlžka trvania kurzu:   5 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých administrátorov, budúcich penetračných testerov, pre správcov sietí, ktorí potrebujú získať znalosti a zručnosti potrebné na zabránenie prieniku do siete a pre tých, ktorí sa potrebujú pripraviť na certifikačnú skúšku  312-50-ANSI Certified Ethical Hacker v10.

Anotácia kurzu

Certified Ethical Hacker v najnovšej verzii 10 je svetovo najžiadanejší kurz etického hackingu. Po absolvovaní kurzu získate schopnosti, ktoré sú žiadané a tiež medzinárodne uznávanú certifikáciu Certified Ethical Hacker. Cieľom kurzu je pomôcť vám zvládnuť metodiku etického hackingu, ktorá môže byť použitá v penetračných testoch alebo v etickom hackingu. Etický hacker je dôveryhodná osoba, ktorá vykonáva pokus preniknúť do siete alebo počítačových systémov pomocou rovnakých metód a techník, ako používajú hackeri, čím testuje odolnosť siete voči útokom hackerov.
Počas školenia budete skenovať, testovať, hackovať a zabezpečovať svoje vlastné systémy.

 

 

Obsah kurzu

Module 01 Introduction to Ethical Hacking
Module 02 Footprinting and Reconnaissance
Module 03 Scanning Networks
Module 04 Enumeration
Module 05 Vulnerability Analysis
Module 06 System Hacking
Module 07 Malware Threats
Module 08 Sniffing
Module 09 Social Engineering
Module 10 Denial-of-Service
Module 11 Session Hijacking
Module 12 Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Module 13 Hacking Webservers
Module 14 Hacking Web Applications
Module 15 SQL Injection 
Module 16 Hacking Wireless Networks
Module 17 Hacking Mobile Platforms 
Module 18 IoT Hacking
Module 19 Cloud Computing 
Module 20 Cryptography

CEHv10 - podrobný obsah (v angličtine)


Cena kurzu: 2 290 € bez DPH (2 748 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnuté:

  • odborný výklad certifikovaného lektora v slovenskom jazyku
  • študijná literatúra v anglickom jazyku od EC-Council
  • DVD s obsahom najnovších bezpečnostných a hackingových nástrojov (cca 24 GB údajov)
  • voucher na certifikačnú skúšku 312-50-ANSI Certified Ethical Hacker v10,
  • stravné lístky na obed