Skip Navigation Links
Skip navigation links
Aktuálne termíny
Ponuka kurzov
Pearson VUE
Prenájom priestorov
O Vzdelávacom IT centre
Aktuality a novinky
Kontakty
Skip navigation links
Ponuka kurzov
Microsoft
EC Council
Amazon Web Services
Customizované kurzy
MOC On Demand
Aktuálne termíny
Certifikácia
Prenájom priestorov
Kontakty


CEH Certified Ethical Hacker v8 - IT školenie kurz

 

CEH Certified Ethical Hacker v9
Svetovo najvyspelejší kurz etického hackingu

 

Dlžka trvania kurzu:   5 dní

Cieľová skupina

Tento kurz je určený pre pokročilých administrátorov, budúcich penetračných testerov, pre správcov sietí, ktorí potrebujú získať znalosti a zručnosti potrebné na zabránenie prieniku do siete a pre tých, ktorí sa potrebujú pripraviť na certifikačnú skúšku  312-50-ANSI Certified Ethical Hacker v9.

Anotácia kurzu

Certified Ethical Hacker v najnovšej verzii 9 je svetovo najvyspelejší kurz etického hackingu. Po absolvovaní kurzu získate schopnosti, ktoré sú žiadané a tiež medzinárodne uznávanú certifikáciu Certified Ethical Hacker. Cieľom kurzu je pomôcť vám zvládnuť metodiku etického hackingu, ktorá môže byť použitá v penetračných testoch alebo v etickom hackingu. Etický hacker je dôveryhodná osoba, ktorá vykonáva pokus preniknúť do siete alebo počítačových systémov pomocou rovnakých metód a techník, ako používajú hackeri, čím testuje odolnosť siete voči útokom hackerov.
Počas školenia budete skenovať, testovať, hackovať a zabezpečovať svoje vlastné systémy.

 

 

Obsah kurzu

Module 01 Introduction to Ethical Hacking
Module 02 Footprinting and Reconnaissance
Module 04 Enumeration
Module 05 System Hacking
Module 06 Malware Threats
Module 07 Sniffing
Module 08 Social Engineering
Module 09 Denial-of-Service
Module 10 Session Hijacking
Module 11 Hacking Webservers
Module 12 Hacking Web Applications
Module 13 SQL Injection
Module 13 SQL Injection
Module 14 Hacking Wireless Networks
Module 15 Hacking Mobile Platforms
Module 16 Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Module 17 Cloud Computing
Module 18 Cryptography


Cena kurzu: 2 419 € bez DPH (2 902,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnuté:

  • odborný výklad certifikovaného lektora v slovenskom jazyku
  • študijná literatúra v anglickom jazyku od EC-Council
  • DVD s obsahom najnovších bezpečnostných a hackingových nástrojov (cca 24 GB údajov)
  • voucher na certifikačnú skúšku 312-50-ANSI Certified Ethical Hacker v9,
  • stravné lístky na obed

Podrobnejšie informácie o obsahu kurzu nájdete na odkaze.