Skip Navigation Links
Skip navigation links
Aktuálne termíny
Ponuka kurzov
Pearson VUE
Prenájom priestorov
O Vzdelávacom IT centre
Aktuality a novinky
Kontakty
Skip navigation links
Ponuka kurzov
Riešenia
Microsoft certifikácia
Overenie IT zručností
eLearning
Projektový manažment
Aktuálne termíny
Certifikácia
Prenájom priestorov
Kontakty


Plánujete ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov, a chcete overiť kto je na akej úrovni, aby ste ho zaradili do vhodného kurzu, aby ste minimalizovali náklady a maximalizovali prínosy školení?

Realizujete výberové konanie a potrebujete/chcete overiť úroveň IT kompetencií uchádzačov?

Realizujete kurzy ďalšieho vzdelávania a chcete overiť ich efektívnosť porovnaním úrovne vstupných a výstupných kompetencií?

Jednou z možností je využitie certifikačných programov typu ECDL/ICDL či Microsoft Certified Professional, ktoré sú ale zamerané na overovanie úrovne požadovanej pre danú certifikáciu, prinášajú ďalšie náklady a nie sú optimálne pre vstupné overovanie.

Ponúkame vám riešenie pre overenie úrovne kompetencií prostredníctvom systému TLG-testovania, ktorý umožňuje:

  • otestovať účastníkov:
    • online cez Internet
    • vo vašich priestoroch, buď na vašich počítačoch alebo na našich počítačoch, s potrebnou podporou (kontrola testujúcich a pod.),
    • v našich priestoroch s kompletným zabezpečením realizácie testovania,
  • vyhodnotiť výsledky testovania v požadovanom tvare (reporty, grafy)
  • navrhnúť rozdelenie účastníkov do skupín pre zadelenie do kurzov podľa dosiahnutej úrovne kompetencií a požadovaného typu kurzu.

Využitie tohto systému je univerzálne, na základe požiadavky je možné doplniť systém o testovanie aj z iných oblastí – BOZP, interné postupy a smernice, atď.

 


Informácie o kurzoch, termínoch a cenách

 Informácie o Vzdelávacom IT centre Telegrafia, referencie

Ako nájsť naše školiace stredisko - navigačná pomôcka

 Aktuálne termíny kurzov a školení

Facebook stránka spoločnosti Telegrafia