Skip Navigation Links
Skip navigation links
Home
Produkty
Aktuálne termíny
O Vzdelávacom IT centre
Prenájom priestorov
Pearson VUE
Aktuality a novinky
Kontakty
Skip navigation links
Riešenia
Microsoft certifikácia
Overenie IT zručností
eLearning
Projektový manažment
EC Council - bezpečnosť IT
Cloud
Microsoft Azure
Microsoft Windows
Microsoft Windows Server
Microsoft SQL Server
Microsoft SharePoint
Microsoft Exchange Server
Mircosoft System Center
Automatizácia administrácie
Lync Server
Virtualizácia
Programovanie
Microsoft Office
Customizované MOC kurzy
Cerifikácia Pearson VUE
Prenájom priestorov


Plánujete ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov, a chcete overiť kto je na akej úrovni, aby ste ho zaradili do vhodného kurzu, aby ste minimalizovali náklady a maximalizovali prínosy školení?

Realizujete výberové konanie a potrebujete/chcete overiť úroveň IT kompetencií uchádzačov?

Realizujete kurzy ďalšieho vzdelávania a chcete overiť ich efektívnosť porovnaním úrovne vstupných a výstupných kompetencií?

Jednou z možností je využitie certifikačných programov typu ECDL/ICDL či Microsoft Certified Professional, ktoré sú ale zamerané na overovanie úrovne požadovanej pre danú certifikáciu, prinášajú ďalšie náklady a nie sú optimálne pre vstupné overovanie.

Ponúkame vám riešenie pre overenie úrovne kompetencií prostredníctvom systému TLG-testovania, ktorý umožňuje:

  • otestovať účastníkov:
    • online cez Internet
    • vo vašich priestoroch, buď na vašich počítačoch alebo na našich počítačoch, s potrebnou podporou (kontrola testujúcich a pod.),
    • v našich priestoroch s kompletným zabezpečením realizácie testovania,
  • vyhodnotiť výsledky testovania v požadovanom tvare (reporty, grafy)
  • navrhnúť rozdelenie účastníkov do skupín pre zadelenie do kurzov podľa dosiahnutej úrovne kompetencií a požadovaného typu kurzu.

Využitie tohto systému je univerzálne, na základe požiadavky je možné doplniť systém o testovanie aj z iných oblastí – BOZP, interné postupy a smernice, atď.

 


Informácie o kurzoch, termínoch a cenách

 Informácie o Vzdelávacom IT centre Telegrafia, referencie

Ako nájsť naše školiace stredisko - navigačná pomôcka

 Aktuálne termíny kurzov a školení

Facebook stránka spoločnosti Telegrafia