titulka-unia

Verejné obstarávanie

Názov zákazky: Dodanie technologických zariadení – zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Telegrafia a. s.
Postup verejného obstarávania: Verejná súťaž podľa § 51 zákona o verejnom obstarávaní , nadlimitná zákazka
Zverejnenie zákazky: Ú.V. ES 2014/S 178-314282 dňa 17.09.2014 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 182/2014 dňa 18.09.2014 pod značkou 21823 – MST
18.3.2015 – doručenie výsledku o administratívnej kontrole VO.
Dodávateľ: Viktor Business Data
Výsledok verejného obstarávania je zverejnený v databáze TED (Tenders Electronic Daily).

Doba realizácie: 23.3.2015 – 31.12.2015

Celková konečná hodnota zákazky: 320 510 € bez DPH, z nich 40% je príspevok spoločnosti Telegrafia. a.s. a 60% je nenávratný finančný príspevok.

V rámci projektu boli nakúpené nasledujúce zariadenia/licencie:

Časť A
Ethernetový switch Cisco SG500X-48P
Tablet Surface Pro 3 – 64 GB / Intel i3 / 4GB RAM
Dokovacia stanica DELL Euro Pokročilý E-Port Replicator 240W
Notebook Dell Precision M4800 Mobile Workstation s doplneným diskom mSATA3 500GB SAMSUNG 840 EVO

Časť B
Priemyselný digitálny multimeter pre meranie elektrických veličín KEYSIGHT TECHNOLOGIES – 34410A – MULTIMETER, BENCH, DIGITAL, 6.5 DIGIT
Osciloskop pre analógové signály Agilent InfiniiVision 7000B Series
Príslušenstvo na vysokofrekvenčné merania: L-COM – BAK400 – PREMIUM RF/COAXIAL ADAPTOR KIT
Teplovzdušná pájkovačka: Spájkovacia stanica teplovzdušná ETC-RW900D
Oddeľovacie trafo PFM1600 Transformátor: ochranný; 1,6kVA; 230VAC; 230V
Vysoko frekvenčné sondy 85024A High-Frequency Probe, 300 kHz to 3 GHz
Tester akumulátorov: Digitálny tester batérií ARGUS AA400
UV tlačiareň Mimaki UJF-3042HG UV Printer

Časť C
Spektrálny analyzátor KEYSIGHT N9320B – RF Spectrum Analyzer, 9 kHz – 3 GHz
Analyzátor spektra a modulácií KEYSIGHT N9030A-526 PXA Signal Analyzer
Dvojportový vektorový analyzátor KEYSIGHT E5061B ENA Series Network Analyzer
JTAG adaptér ARM-USB-OCD-H
EMC testovacia komora ETS LINGREN GTEM 5402
Laboratórna teplotná komora Cascade S Environmental Test Chamber — Model S-4-8200
3D tlačiareň LULVBOT TAZ
Sústava meracích antén pre EMC merania ETS LINGREN Model 3121D
Softvér Actual Installer Pro Single Developer Licence
Sada nástrojov pre vývoj softvéru MediaSuite.NET
Sada nástrojov pre profesionálnych vývojárov DevCraft Complete version
SW vývojové nástroje SQL Server 2014 Server Standard
Ikony na vývoj softvéru icon.stock.com
Simulačný softvér NI Multisim Full Edition
Akustická komora TALPA – RPF
Teplotná skúšobná komora klimatická VC 4100

Dodávateľ splnil podmienky zmluvy v plnom rozsahu.

Realizácia projektu je ukončená.