fbpx

AZ-300

Microsoft Azure Architect-Technologies

Produkt: Azure    Rola: Solutions Architect    Level:  Advanced

Dĺžka trvania kurzu:  4 dni

Cieľová skupina: Azure administrátori/architekti

Vstupné predpoklady

Pred absolvovaním kurzu sa odporúča absolvovať  skúšku AZ-104  Microsoft Azure Administrator, minimálne alebo kurz AZ-103 Microsoft Azure Administrator alebo jeho novšiu verziu AZ-104 Microsoft Azure Administrator.

Anotácia kurzu

AZ-300 je balík piatich MOC kurzov:

Jednotlivé MOC kurzy z tohto balíka je možné objednať aj samostatne.
Balík MOC kurzov Az-300 je prípravou na skúšku AZ300 Microsoft Azure Architect-Technologies.

Obsah balíka kurzov 

AZ-300T01 Deploying and Configuring Infrastructure

Module 1: Managing Azure Subscriptions and Resources
Module 2: Implementing and Managing Storage
Module 3: Deploying and Managing Virtual Machines (VMs)
Module 4: Configuring and Managing Virtual Networks
Module 5: Managing Identities

AZ-300T02  Implementing Workloads and security

Module 1: Evaluating and Performing Server Migration to Azure
Module 2: Implementing and Managing Application Services
Module 3: Implementing Advanced Virtual Networking
Module 4: Securing Identities

AZ-300T03: Understanding Cloud Architect Technology Solutions.

Module 1: Selecting Compute and Storage Solutions
Module 2: Hybrid Networking
Module 3: Measuring Throughput and Structure of Data Access

AZ-300T04: Creating and Deploying Apps.

Module 1: Creating Web Applications using PaaS
Module 2: Creating Apps and Services Running on Service Fabric
Module 3: Using Azure Kubernetes Service This module focuses on the Azure

AZ-300T06: Developing for the Cloud.

Module 1: Developing Long-Running Tasks and Distributed Transactions
Module 2: Configuring a Message-Based Integration Architecture
Module 3: Developing for Asynchronous Processing
Module 4: Developing for Autoscaling
Module 5: Developing Azure Cognitive Services Solutions

Podrobnejšie informácie o obsahu nájdete na stránkach jednotlivých kurzov.

Cena kurzu: 859 € bez DPH (1 030,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.