fbpx

AZ-300T04

Creating and Deploying Apps

Dĺžka trvania kurzu:  1 deň

Cieľová skupina: architekti cloudových riešení

Vstupné predpoklady

Pred absolvovaním MOC kurzu AZ-300T04 sa odporúča absolvovať  skúšku AZ-104  Microsoft Azure Administrator, minimálne alebo kurz AZ-103 Microsoft Azure Administrator alebo jeho novšiu verziu AZ-104 Microsoft Azure Administrator.

Anotácia kurzu

MOC kurz Az-300T04 učí IT profesionálov, ako vytvoriť riešenia s Logic App, ktoré integrujú aplikácie, dáta, systémy a služby medzi podnikmi alebo organizáciami automatizáciou úloh a obchodných procesov ako pracovných postupov (workflows). Logic App je cloudová služba v Azure, ktorá zjednodušuje navrhovanie a vytváranie škálovateľných riešení pre integráciu aplikácií, integráciu dát, systémovú integráciu, integráciu podnikových aplikácií (EAI) a komunikáciu typu B2B, či už v cloade, miestne (on-premises) alebo oboje.

Učí, čo je distribuovaná systémová platforma Azure Service Fabric, ktorá umožňuje ľahko zabaliť, nasadiť a manažovať škálovateľné a spoľahlivé mikroslužby (microservices) a kontajnery (containers). Služba Service Fabric umožňuje riešiť významné výzvy pri vývoji a manažovaní natívnych cloudových aplikácií (cloud native applications). Vývojári a správcovia sa môžu vyhnúť zložitým problémom s infraštruktúrou a zamerať sa na implementáciu kritických (mission-critical) požadovaných pracovných záťaží (workloads), ktoré sú škálovateľné, spoľahlivé a manažovateľné. Služba Service Fabric predstavuje platformu novej generácie na vytváranie a manažovanie aplikácií podnikovej úrovne (enterprise-class), 1.vrstvy (tier-1), cloudovej škály (cloud-scale) a bežiacich v kontajneroch.

Tiež učí, ako služba Azure Kubernetes Service (AKS) uľahčuje nasadenie manažovaného Kubernetes klastra (Kubernetes cluster) v Azure. AKS znižuje zložitosť a prevádzkovú réžiu manažovania Kubernetes odsunutím väčšiny kompetencií do Azure. Presunutím služby Kubernetes do cloudu, Azure rieši kritické úlohy, ako je monitorovanie a údržbu stavu/zdravia (health).

Kurz je súčasťou balíka kurzov AZ-300.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení budú absolventi schopní:

  • Používať shell príkazy na vytvorenie App Service Web App
  • Vytvoriť úlohy na pozadí (Background Tasks)
  • Používať nástroj Swagger na zdokumentovanie API
  • Vytvárať spoľahlivé služby (reliable service)
  • Vytvárať aplikácie typu Reliable Actors
  • Pracovať so spoľahlivými kolekciami (Reliable collections)
  • Chápať register Azure kontajnerov (Azure Container Registry)
  • Používať inštancie Azure kontajnerov (Azure Container instances)

Obsah MOC kurzu AZ-300T04

Module 1: Creating Web Applications using PaaS
Module 2: Creating Apps and Services Running on Service Fabric
Module 3: Using Azure Kubernetes Service This module focuses on the Azure

Podrobný obsah kurzu AZ-300T04.

Cena kurzu: 219 € bez DPH (262,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.