fbpx

AZ-301T03

Designing for Deployment, Migration, and Integration

Dĺžka trvania kurzu AZ-301T03:  1 deň

Cieľová skupina kurzu

Cieľovou skupinou tohto MOC kurzu sú Azure architekti, ktorí začínajú pracovať v tejto roli a majú praktické skúsenosti s operačnými systémami, virtualizáciou, cloudovou infraštruktúrou, úložnými štruktúrami, fakturáciou a sieťami.

Vstupné predpoklady kurzu

Pred absolvovaním MOC kurzu AZ-301T03 sa odporúča absolvovať  skúšku AZ-104  Microsoft Azure Administrator, minimálne alebo kurz AZ-103 Microsoft Azure Administrator alebo jeho novšiu verziu AZ-104 Microsoft Azure Administrator.

Anotácia kurzu

MOC kurz AZ-301T03 začínajúcich Azure architektov naučí, ako nasadzovať šablónu ARM pre skupiny zdrojov, vytvárať komplexné nasadenie pomocou nástrojov Azure Building Blocks a integrovať API alebo Logic App so službou API Management.

Kurz je v poradí tretím kurzom z balíka kurzov AZ-301, ktorý vám pomôže pri príprave na certifikačnú skúšku AZ301 Microsoft Azure Architect Design.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení kurzu Az-301T03  budú absolventi schopní:

  • Pridávať zdroje do skupiny zdrojov.
  • Nasadzovať šablóny ARM do skupiny zdrojov
  • Integrovať API alebo Logic App so službou API Management
  • Navrhovať plán služieb aplikácií (App Service Plan) alebo multiregionálne nasadenie (multi-region deployment) pre vysokú výkonnosť a rozsah (high performance performance and scale)

Obsah kurzu

Module 1: Deploying Resources with Azure Resource Manager
Lab: Deploying Resources with Azure Resource Manager
Module 2: Creating Managed Server Applications in Azure
Lab: Deploying Managed Containerized Workloads to Azure
Module 3: Authoring Serverless Applications in Azure
Lab: Deploying Serverless Workloads to Azure

Podrobný obsah kurzu AZ-301T03.

Cena kurzu: 219 € bez DPH (262,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.