fbpx

AZ-301T04

Designing an Infrastructure Strategy

Dĺžka trvania kurzu:  1 deň

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou tohto MOC kurzu sú Azure architekti, ktorí začínajú pracovať v tejto roli a majú praktické skúsenosti s operačnými systémami, virtualizáciou, cloudovou infraštruktúrou, úložnými štruktúrami, fakturáciou a sieťami.

Vstupné predpoklady

Pred absolvovaním MOC kurzu AZ-301T01 sa odporúča absolvovať  skúšku AZ-104  Microsoft Azure Administrator, minimálne alebo kurz AZ-103 Microsoft Azure Administrator alebo jeho novšiu verziu AZ-104 Microsoft Azure Administrator.

Anotácia kurzu

V MOC kurze AZ-301T04 sa architekti cloudových riešení, ktorí začínajú pracovať v tejto roli, naučia, ako určiť stratégie DNS a IP pre technológie VNET v Azure, porovnať možnosti pripojenia pre ad-hoc a hybridné pripojenie, distribuovať sieťovú komunikáciu naprieč viacerým záťažiam (loads) použitím vyrovnávača zaťaženia (load balancers), a navrhnúť scenár hybridného pripojenia medzi cloudom a miestnou štruktúrou.

Kurz AZ-301T04 je súčasťou balíka kurzov AZ-301, ktorý je prípravou na certifikačnú skúšku AZ301 Microsoft Azure Architect Design.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení tohto kurzu budú absolventi schopní:

  • Opísať rôzne vzory, vytiahnuté z Cloud Design Patterns.
  • Distribuovať sieťovú prevádzku naprieč viacerým záťažiam (multiple loads) pomocou vyrovnávača zaťaženia (load balancers).
  • Navrhnúť scenár hybridného pripojenia medzi cloudom a na-mieste (on-premise).
  • Navrhnúť nastavenie množiny dostupnosti (availability set) pre jeden alebo viac virtuálnych počítačov
  • Opísať rozdiely medzi doménami poruchy a inovácie (fault and update domains)
  • Vytvárať šablónu VM Scale Set ARM template

Obsah kurzu

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure
Module 2: Building Azure IaaS-Based Server Applications (ADSK)
Module 3: Networking Azure Application Components
Module 4: Integrating Azure Solution Components Using Messaging Services

Podrobný obsah kurzu AZ-301T04.

Cena kurzu: 219 € bez DPH (262,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.