fbpx

AZ-900T00

Microsoft Azure Fundamentals

Produkt: Azure    Rola:  Administrator   Level:  Beginner

Dĺžka trvania kurzu:  2 dni

Cieľová skupina 

MOC kurz AZ-900T00 je  určený pre každého, kto sa chce dozvedieť základné informácie o Microsoft Azure a získať základné zručnosti pri práci v Azure.

Anotácia kurzu

Tento MOC kurz ponúka základné znalosti o cloudových službách a o tom, ako sú tieto služby poskytované s Microsoft Azure. Kurz je považovaný za voliteľný prvý krok v sade kurzov o cloudových službách a Microsoft Azure pred absolvovaním ďalších kurzov Microsoft Azure alebo Microsoft Cloud Services.

Kurz sa  týka všeobecných koncepcií cloud computingu, všeobecných modelov a služieb cloud computingu, ako sú verejné, súkromné a hybridné cloudové a infraštruktúrne služby (IaaS), platforma-as-a-Service (PaaS) a softvér-as-a-Service (SaaS), ako aj kľúčových služieb Azure Pillar týkajúcich sa zabezpečenia, ochrany osobných údajov, súladu a dôveryhodnosti a tiež cien a podporných služieb Azure.

MOC kurz AZ-900T00 obsahuje aj praktickú časť. Ak nepotrebujete praktické skúsenosti získané v laboch, vyberte si kurz AZ-900T01, ktorého teoretická časť je zhodná, neobsahuje praktické cvičenia a trvá iba 1 deň.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení budú absolventi schopní:

  • Pochopiť všeobecné Cloud Computing koncepty
  • Pochopiť základné služby Microsoft Azure
  • Pochopiť zabezpečenie, ochranu osobných údajov, súlad a dôveryhodnosť s Microsoft Azure
  • Pochopiť cenové a podporné modely, ktoré sú k dispozícii v programe Microsoft

Obsah kurzu

Module 1: Cloud Concepts
Module 2: Core Azure Services
Module 3: Security, Privacy, Compliance and Trust
Module 4: Azure Pricing and Support

Podrobný obsah kurzu AZ-900T00.

Cena kurzu: 369€ bez DPH (442,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.