fbpx

MOC 20764

Administering a SQL Database Infrastructure

Produkt: SQL Server    Rola: Database Administrator    Level: Advenced

Dĺžka trvania kurzu:  5 dní

Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou kurzu MOC 20764 sú administrátori, ktorí spravujú databázy na SQL serveri. Sekundárnou cieľovou skupinou sú vývojári aplikácií, ktoré získavajú údaje z databázového systému. 

Vstupné predpoklady kurzu

   • základné vedomosti o operačnom systéme Microsoft Windows a jeho funkcionalite
   • pracovné skúsenosti  s Transact SQL (v rozsahu zodpovedajúcom kurzu MOC 20461)
   • pracovné skúsenosti s relačnými databázami
   • skúsenosti s návrhom databáz
   • aspoň pasívna znalosť angličtiny

Anotácia kurzu

Tento 5 dňový kurz poskytne vedomosti a zručnosti  pre správu a údržbu databázového systému Microsoft SQL Server 2016. Kurz poskytuje užitočné informácie aj pre vývojárov aplikácií, ktoré získavajú dáta z databáz SQL servera.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení budú absolventi schopní:

 • Priradiť serverové a databázové role
 • Povoliť používateľom prístup k prostriedkom
 • Zabezpečiť ochranu dát pomocou šifrovania a auditu
 • Popísať modely obnovy a zálohovacie stratégie
 • Zálohovať databázy na SQL Server
 • Obnoviť databázy SQL Server
 • Automatizovať správu databáz
 • Konfigurovať zabezpečenia SQL Server Agent
 • Monitorovať SQL server použitím notifikácií a objektov Alert
 • Spravovať SQL Server pomocou PowerShell
 • Trasovať SQL server
 • Monitorovať SQL Server
 • Riešiť problémy s infraštruktúrou SQL Servera
 • Importovať a exportovať základné dáta

Obsah kurzu

Module 1: SQL Server Security
Module 2: Assigning Server and Database Roles
Module 3: Authorizing Users to Access Resources
Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing
Module 5: Recovery Models and Backup Strategies
Module 6: Backing Up SQL Server Databases
Module 7: Restoring SQL Server 2016 Databases
Module 8: Automating SQL Server Management
Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent
Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications
Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell
Module 12: Tracing Access to SQL Server with Extended events
Module 13: Monitoring SQL Server
Module 14: Troubleshooting SQL Server
Module 15: Importing and Exporting Data

Podrobný obsah kurzu MOC 20764. 

Cena kurzu: 819 € bez DPH (982,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.

Súvisiace kurzy

MOC 20761 Querying Data with Transact-SQL

MOC 20762 Developing SQL Databases

MOC 20765 Provisioning SQL Databases