fbpx

MOC 10962

Automating Administration with Windows PowerShell

Produkt: Windows     Rola:  Developer    Level:  Advanced

Dĺžka trvania kurzu:  3 dni  

Cieľová skupina

Kurz MOC 10962 je určený pre IT profesionálov, ktorí majú skúsenosti s administráciou Windows servera a klienta alebo s administráciou aplikačných serverov a služieb ako sú Exchange, SharePoint a SQL, prípadne pracujú v hybridnom Windows prostredí.

Tiež je určený pre tých IT profesionálov, ktorí chcú nadviazať na svoje existujúce vedomosti a schopnosti z oblasti PowerShellu a naučiť sa ako vytvoriť svoje vlastné nástroje využívajúc ľubovoľný Microsoft produkt alebo produkt nezávislých dodávateľov softvéru (ISV), ktorý podporuje ovládateľnosť cez PowerShell.

Vstupné predpoklady kurzu

 • znalosti a skúsenosti s PowerShell v rozsahu zodpovedajúcom obsahu kurzu 10961B: Automating Administration with Windows PowerShell
 • skúsenosti s administráciou Windows servera a klienta alebo s administráciou a podporou aplikačných serverov a služieb ako sú Exchange, SharePoint a SQL
 • aspoň pasívna znalosť angličtiny

Anotácia kurzu

V  3-dňovom kurze MOC 10962 sa naučíte zautomatizovať a zjednodušiť každodenného administratívne úlohy a funkcie vo vašej Windows Server infraštruktúre pomocou PowerShell 5.1.. Nadväzuje na kurz MOC 10961B: Automating Administration with Windows PowerShell.
V kurze MOC 10962 si rozšírite znalosti získané v kurze MOC 10961 a sústredíte sa na budovanie viac škálovateľných Windows PowerShell skriptov využiteľných vo vašej organizácii, vytváranie pokročilých funkcií, písanie skriptov ovládača, scenáre modulov, pokročilé parametre atribútov. Tiež sa naučíte vytvárať robustnejšie skripty tým, že sa naučíte spracovávať chyby, analyzovať a ladiť Windows PowerShell skripty. Kurz je zameraný aj na použitie Windows PowerShell cmdletovs .NET Framework, ako konfigurovať vaše Window ssrvre použitím Desired State Configuration a tiež vďaka nemu porozumiete Windows PowerShell workflow.

Učebné ciele kurzu

Po ukončení budú absolventi schopní:

 • vytvárať pokročilé funkcie
 • používať Cmdlets a Microsoft .NET Framework v Windows PowerShell
 • písať Controller skripty
 • zvládnuť chyby v skripte
 • používať XML Data Files
 • manažovať konfiguráciu servera použitím Desired State Configuration
 • analyzovať a ladiť skripty
 • pochopiť Windows PowerShell Workflow

Obsah kurzu

Module 1: Creating Advanced Functions
Module 2: Using Cmdlets and Microsoft .NET Framework in Windows PowerShell
Module 3: Writing Controller Scripts
Module 4: Handling Script Errors
Module 5: Using XML Data Files
Module 6: Managing Server Configurations by Using Desired State Configuration
Module 7: Analyzing and Debugging Scripts
Module 8: Understanding Windows PowerShell Workflow

Podrobný obsah kurzu MOC 10962   

Cena kurzu: 525 € bez DPH (630 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.

Súvisiace kurzy

MOC 10961 Automating Administration with Windows PowerShell

TOC AWA1 Automatizácia Windows administrácie

TOC WPS1 Windows PowerShell - práca v konzole

TOC WPS2 Windows PowerShell - tvorba skriptov

TOC WPS3 Windows PowerShell - práca v konzole a tvorba skriptov