fbpx

MOC 20740

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Produkt: Windows    Rola: Administrator    Level: Intermediate

Dĺžka trvania kurzu:  5 dní

Cieľová skupina

 • Windows Server administrátori, ktorí sú relatívne nováčikmi v administrácii Windows Server 2016 a súvisiacich technológiách a chú sa naučiť viac o možnostiach ukladania dát a výpočtoch vo Windows Server 2016
 • IT profesionáli so všeobecnými IT poznatkami, ktorí chcú získať poznatky o Windows Server, špeciálne o technológiách pre ukladanie dát a výpočtoch vo Windows Server 2016
 • Ďalšími kandidátmi pre tento kurz sú IT profesionáli, ktorí sa pripravujú na certifikačnú skúšku 70-740: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Vstupné predpoklady kurzu

 • základné porozumenie základov počítačových sietí
 • povedomie a pochopenie optimálnych postupov zabezpečenia (security best practices)
 • pochopenie základných konceptov AD DS
 • základné poznatky a hardvéri serverov
 • skúsenosti s podporou a konfigurovaním klientskych operačných systémov Windows 8 alebo Windows 10

Naviac, prínosné im budú skúsenosti s predchádzajúcimi operačnými systémami Windows Server a ich administráciou

Anotácia kurzu

Kurz MOC 20740 je koncipovaný primárne pre IT profesionálov, ktorí majú nejakú skúsenosť s Windows Server. Je určený IT profesionálom, ktorí budú zodpovední za manažovanie úložísk a výpočtov pomocou Windows Server 2016, a ktorí potrebujú pochopiť scénare, požiadavky a možnosti úložísk a výpočtov, ktoré sú dostupné a aplikovateľné na Windows Server 2016.
Kurz MOC 20740 je prípravou na certifikačnú skúšku 70-740: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016, ktorá je prvou z troch skúšok, ktoré sú potrebné na získanie certifikácie MCSA: Windows Server 2016.

Učebné ciele kurzu MOC 20740

Po ukončení kurzu budú absolventi schopní:

 • pripraviť a inštalovať Nano Server a Server Core, a plánovať stratégie inovácie (upgrade) a migrácie
 • popísať rôzne možnosti úložísk (storage), vrátane formátov tabuliek partícií diskov, základných a dynamických diskov, súborových systémov, virtuálnych pevných diskov (VHD) a hardvéru úložísk, a vysvetliť ako manažovať disky a zväzky (volumes)
 • popísať riešenia úložísk na celopodnikovej úrovni, a vybrať vhodné riešenie pre zadané situácie
 • implementovať a manažovať technológie Storage Spaces a deduplikácie dát (Data Deduplication)
 • inštalovať a konfigurovať Hyper-V
 • nasadzovať, konfigurovať a manažovať protivýpadkový klaster (failover cluster)
 • nasadzovať, konfigurovať a manažovať Windows a Hyper-V kontajnery
 • popísať technológie vysokej dostupnosti a obnovy (high-availability, disaster recovery) vo Windows Server 2016
 • plánovať, vytvárať a manažovať protivýpadkový klaster (failover cluster)
 • implementovať protivýpadkové klastrovanie pre Hyper-V virtuálne počítače
 • konfigurovať klaster rozloženia sieťovej záťaže (NLB cluster), a plánovať ich implementáciu
 • vytvárať a manažovať inštalačné imidže
 • manažovať, monitorovať a vykonávať údržbu inštalácií virtuálnych počítačov

Obsah kurzu MOC 20740

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
Module 2: Configuring local storage
Module 3: Implementing enterprise storage solutions
Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
Module 7: Overview of high availability and disaster recovery
Module 8: Implementing and managing failover clustering
Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
Module 10: Implementing Network Load Balancing
Module 11: Creating and managing deployment images
Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

Podrobný obsah kurzu MOC 20740

Cena kurzu: 819 € bez DPH (982,8 € s DPH)

V cene kurzu je zahrnutý originálny digitálny MOC kit (študijná príručka) od firmy Microsoft v anglickom jazyku, ktorý podľa platných licenčných podmienok musí mať každý účastník MOC školenia. MOC kit obsahuje snímky prezentácie s doplňujúcimi informáciami a podrobný návod k praktickým cvičeniam (Labs), ktoré sú súčasťou kurzu. Výhodou digitálneho kitu je, že ak Microsoft sprístupní novšiu verziu daného kurzu, budete mať automaticky prístup k najnovšej verzii kurzu.

Súvisiace kurzy: