potrasvinarsky-priemysel

Potravinársky priemysel 

Je nevyhnutné, aby boli podniky v potravinárskom priemysle vybavené kvalitným informačným systémom.

zdravotnictvo

Zdravotníctvo

Zmena informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre dosiahnutie spokojnosti na strane lekára aj pacienta.

Odpadove

Odpadové hospodárstvo

Výmena informačného systému novším spĺňajúcim náročné požiadavky s využitím najnovších IT technológií pre dosiahnutie trvalej konkurenčnej výhody.

elektro

Elektrotechnická výroba

Riešenie náhrady zastaraného ekonomického softvéru novším, modernejším podnikovým informačným systémom pre riadenie celého výrobného procesu.

Stavebne

Stavebná výroba

Unikátne riešenie podnikového informačného systému pre spoločnosti podnikajúce v odvetví stavebníctva účinnejšou softvérovou podporou vnútro firemných procesov.

strojarstvo

Strojárska výroba

Štandardizovanie a zefektívnenie procesov v oblasti výroby v odvetví strojárenstva implementáciou komplexného informačného systému.

Obchod

Obchod a distribúcia

Špecifické riešenie komplexného informačného systému pre spoločnosti podnikajúce v oblasti recyklácií odpadu vrátane modulu so všetkými potrebnými výkazmi.