ERP informačný systém

pre potravinársky priemysel

Prečo sa rozhodnúť pre informačný systém v potravinárskom priemysle

Podniky v potravinárskom priemysle predstavujú veľmi rozmanitú množinu zahrňujúcu širokú škálu aktivít, od výroby potravín po ich distribúciu a predaj. Vzhľadom na to, že pracujú v prostredí, kde sa kladie veľký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a hygienu potravín, musia dodržiavať prísne regulácie a spĺňať tie najvyššie štandardy. Rovnako musia vedieť promptne reagovať na meniace sa trendy v chuti a preferenciách zákazníkov a zároveň zabezpečiť, aby boli ich potraviny dostupné v dostatočnom množstve a požadovanej kvalite.

Pre splnenie týchto výziev je nevyhnutné, aby boli podniky v potravinárskom priemysle vybavené kvalitným informačným systémom. Ten im umožní jednak sledovať a riadiť všetky aspekty ich podnikania z jedného miesta a zároveň zvýšiť celkovú efektivitu a spoľahlivosť svojej prevádzky. Tak ako konkrétna spoločnosť, aj tento systém musí byť schopný rýchlo reagovať na zmeny v dopyte a  dohliadnuť, aby boli všetky procesy výroby, skladovania a distribúcie potravín v súlade s prísnymi štandardmi a reguláciami.

nformacny-system-skener
nformacny-system-skener

Prečo sa rozhodnúť pre informačný systém v potravinárskom priemysle

Podniky v potravinárskom priemysle predstavujú veľmi rozmanitú množinu zahrňujúcu širokú škálu aktivít, od výroby potravín po ich distribúciu a predaj. Vzhľadom na to, že pracujú v prostredí, kde sa kladie veľký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a hygienu potravín, musia dodržiavať prísne regulácie a spĺňať tie najvyššie štandardy. Rovnako musia vedieť promptne reagovať na meniace sa trendy v chuti a preferenciách zákazníkov a zároveň zabezpečiť, aby boli ich potraviny dostupné v dostatočnom množstve a požadovanej kvalite.

Pre splnenie týchto výziev je nevyhnutné, aby boli podniky v potravinárskom priemysle vybavené kvalitným informačným systémom. Ten im umožní jednak sledovať a riadiť všetky aspekty ich podnikania z jedného miesta a zároveň zvýšiť celkovú efektivitu a spoľahlivosť svojej prevádzky. Tak ako konkrétna spoločnosť, aj tento systém musí byť schopný rýchlo reagovať na zmeny v dopyte a  dohliadnuť, aby boli všetky procesy výroby, skladovania a distribúcie potravín v súlade s prísnymi štandardmi a reguláciami.

Ochutnajte úspech s naším ERP riešením

Prinosy-potravinarskeho-riesenia

Popis riešenia

Naše riešenie je postavené na informačnom systéme Dynamics 365 Business Central a jeho moduloch ako sú Financie, Dlhodobý majetok, Predaj, Nákup, Sklady či Výroba. Okrem toho ponúka širokú škálu užitočných funkcií, ktoré pokrývajú špecifické potreby spoločností pôsobiacich v oblasti potravinárskeho priemyslu. Pomáha im bezproblémovo riadiť obchodné procesy, zefektívniť a zlepšiť ich prevádzku, poskytuje ucelený pohľad na riadenie všetkých týchto procesov a podporuje nespočetné množstvo špecifických úloh. Navyše, pre zabezpečenie čo najlepšej prístupnosti je naše riešenie od základov vyvinuté pre mobilné terminály.

Prinosy-potravinarskeho-riesenia

Popis riešenia

Naše riešenie je postavené na informačnom systéme Dynamics 365 Business Central a jeho moduloch ako sú Financie, Dlhodobý majetok, Predaj, Nákup, Sklady či Výroba. Okrem toho ponúka širokú škálu užitočných funkcií, ktoré pokrývajú špecifické potreby spoločností pôsobiacich v oblasti potravinárskeho priemyslu. Pomáha im bezproblémovo riadiť obchodné procesy, zefektívniť a zlepšiť ich prevádzku, poskytuje ucelený pohľad na riadenie všetkých týchto procesov a podporuje nespočetné množstvo špecifických úloh. Navyše, pre zabezpečenie čo najlepšej prístupnosti je naše riešenie od základov vyvinuté pre mobilné terminály.

Špecifické funkčnosti informačného systému v potravinárskom priemysle

Automatizácia
procesov

 • Automatické generovanie šarží vstupného surovín pri jeho príjme na sklad podľa vopred určených podmienok
 • Trasovanie šarží umožňuje lepšiu kontrolu, spätnú dohľadateľnosť a identifikáciu v distribučnom reťazci, zlepšuje efektivitu výroby a umožňuje rýchlu reakciu v prípade problémov s produktom.
 • Úspora času vďaka digitálnej výmene dokladov so zákazníkom a ich automatická evidencia priamo do systému vďaka EDI komunikácií bez nutnosti ručného zadávania do systému
 • Automatické zaúčtovanie výdaja materiálu a príjem vyrobeného tovaru počas výroby

Prehľadná
evidencia

 • Prehľadné dlaždicové zobrazenie príjmu materiálu v systéme na základe plánu budúcich objednávok
 • Automatické priradzovanie šarží výrobkom na výstupe s informáciami o dátume výroby, exspirácie a inkubačnej dobe
 • Generovanie a tlač etikiet, SSCC kódov paliet a štítkov obsahujúcich dátovú maticu s informáciami pre vyplnenie údajov do informačného systému

Zrýchlenie
procesu výroby

 • Plánovanie výroby na základe výrobných prognóz a minimálnych zásob
 • Plánovanie pracovníkov podľa operácií
 • Sledovanie kapacít – stroje, ľudia
 • Postupné uvoľňovanie surovín vo výrobných dávkach na základe prednastavených receptúr (ukladanie verzií a história zmien)
 • Obojsmerná komunikácia s výrobnou linkou (napr. váhami)automatická selekcia výrobkov nespĺňajúcich váhový limit a ich odstránenie z linky

Čerstvosť
a nezávadnosť

 • Sledovanie dátumu exspirácie – systém na jeho základe navrhuje spotrebu potrebného materiálu podľa najstaršieho vstupu (metóda FEFO)
 • Sledovanie inkubačnej doby vstupného materiálu – systém nedovolí vydať zo skladu materiál kým neprebehne jeho inkubačná doba
 • Sledovanie alergénov – riadenie výrobného procesu v súlade s hygienickými zásadami

Správa marketingových
kampaní a cenové kalkulácie

 • Plánovanie kampaní zameraných na propagáciu produktov pre obchodné reťazce a siete predajní.
 • Zvýšenie efektivity a presnosti cielenia na zákazníkov, lepšia segmentácia zákazníckej základne a meranie účinnosti marketingových aktivít pre lepšie plánovanie budúcich kampaní

Prínosy informačného systému v potravinárskom priemysle

 • Lepšia kontrola, spätná dohľadateľnosť a identifikácia v distribučnom reťazci vďaka trasovaniu šarží
 • Zlepšenie efektivity výroby a rýchla reakcia v prípade problémov s produktom
 • Úspora času vďaka digitálnej výmene dokladov so zákazníkom a ich automatická evidencia priamo do systému využitím EDI komunikácie
 • Zvýšenie efektivity výrobného procesu
 • Výrazná úspora času a minimalizácia rizika vzniku chýb pri prepočtoch veľkých foriem balení na menšie.
 • Zníženie administratívnej záťaže mzdových pracovníkov a zjednodušenie procesu spracovania mzdových údajov
 • Minimalizácia nadmerného skladovania
 • Optimalizácia výroby, redukcia neefektívnych prestojov a zvýšenie produktivity pracovníkov
 • Dodržiavanie hygienických noriem, minimalizácia rizika kontaminácie alergénmi a efektívne využívanie skladových zásob surovín
 • Zvýšenie efektivity a presnosti cielenia na zákazníkov, lepšia segmentácia zákazníckej základne a meranie účinnosti marketingových aktivít pre lepšie plánovanie budúcich kampaní
 • Uľahčenie procesov cenotvorby pre jednotlivé artikle/výrobky vytváraním kalkulácií nákladov výroby na jednotlivé artikle/výrobky pre materiálové, mzdové a režijné náklady
klad-potravinarskz-priemysle