HelpDesk

Efektívne riadenie a správa požiadaviek

helpdesk-icon

HelpDesk

Efektívne riadenie a správa požiadaviek

helpdesk-icon

HelpDesk je moderná webová aplikácia zákazníckej podpory určená na profesionálnu správu a riadenie požiadaviek. Jednoduchou a zrozumiteľnou formou poskytuje úplný prehľad o všetkých evidovaných požiadavkách zákazníkom aj zamestnancom v reálnom čase, umožňuje sledovať priebeh ich spracovania a plnenie termínov, čím výrazne napomáha dosiahnuť prvotriedny zákaznícky servis.

Okrem základných funkcií pre správu požiadaviek aplikácia HelpDesk ponúka používateľom množstvo pokročilých funkcií a individuálnych a detailných nastavení, vďaka ktorým si môžete aplikáciu nastaviť v mnohých smeroch presne podľa vnútrofiremných potrieb.

Aplikácia HelpDesk funguje samostatne, alebo môže byť prepojená na Váš informačný systém alebo CRM systém.

pdf-download  Prospekt na stiahnutie

HelpDesk je moderná webová aplikácia zákazníckej podpory určená na profesionálnu správu a riadenie požiadaviek. Jednoduchou a zrozumiteľnou formou poskytuje úplný prehľad o všetkých evidovaných požiadavkách zákazníkom aj zamestnancom v reálnom čase, umožňuje sledovať priebeh ich spracovania a plnenie termínov, čím výrazne napomáha dosiahnuť prvotriedny zákaznícky servis.

Okrem základných funkcií pre správu požiadaviek aplikácia HelpDesk ponúka používateľom množstvo pokročilých funkcií a individuálnych a detailných nastavení, vďaka ktorým si môžete aplikáciu nastaviť v mnohých smeroch presne podľa vnútrofiremných potrieb.

Aplikácia HelpDesk funguje samostatne, alebo môže byť prepojená na Váš informačný systém alebo CRM systém.

pdf-download  Prospekt na stiahnutie

Profesionálna aplikácia pre prvotriedny zákaznícky servis

helpdes-responsive

   

Základné funkcie

 

 

 • Vytvorenie a správa požiadaviek
 • Evidencia reklamačných požiadaviek
 • Priradenie požiadavky osobe zodpovednej za jej plnenie
 • Odsúhlasenie rozsahu požiadavky alebo navrhovaného rozpočtu
 • Rýchle a jednoduché vyhľadávanie požiadaviek
 • Pokročilé filtrovanie požiadaviek
 • Komunikácia so zákazníkom cez chat
 • Konzultácie medzi zamestnancami v rámci internej komunikácie
 • Priloženie dokumentácie k požiadavke v rôznych formátoch – výkresy, fotografie, a pod.
 • Nastavenie používateľských oprávnení podľa zodpovedností pracovnej pozície
 • Možnosť zohľadňovania kalendára (sviatky, pracovné voľno)
 • Prehľadná história každej požiadavky (vrátane dátumu a osoby, ktorá zmenu vykonala)
 • Sledovanie priebehu realizácie požiadavky v čase a nákladoch

   

Základné funkcie

 

 • Vytvorenie a správa požiadaviek
 • Evidencia reklamačných požiadaviek
 • Priradenie požiadavky osobe zodpovednej za jej plnenie
 • Odsúhlasenie rozsahu požiadavky alebo navrhovaného rozpočtu
 • Rýchle a jednoduché vyhľadávanie požiadaviek
 • Pokročilé filtrovanie požiadaviek
 • Komunikácia so zákazníkom cez chat
 • Konzultácie medzi zamestnancami v rámci internej komunikácie
 • Priloženie dokumentácie k požiadavke v rôznych formátoch – výkresy, fotografie, a pod.
 • Nastavenie používateľských oprávnení podľa zodpovedností pracovnej pozície
 • Možnosť zohľadňovania kalendára (sviatky, pracovné voľno)
 • Prehľadná história každej požiadavky (vrátane dátumu a osoby, ktorá zmenu vykonala)
 • Sledovanie priebehu realizácie požiadavky v čase a nákladoch

Moderné riešenie v starostlivosti o zákazníka

pokrocile-funkcie-icon  

Pokročilé funkcie

pokrocile-funkcie-icon
Pokročilé funkcie

jednoduchost-icon  Jednoduchosť a dostupnosť kedykoľvek a kdekoľvek

   • Jednoduchá na používanie vďaka prehľadnému webovému rozhraniu
   • Dostupná prostredníctvom webového klienta na desktope, tablete a mobilnom telefóne
   • Bez nutnosti inštalácie systému na vlastný počítač alebo server
   • Dostupná v rôznych jazykových verziách (s možnosťou konfigurácie ďalších jazykov)

   Prepojiteľnosť s informačným systémom

   • Funguje samostatne, ale môžete ju prepojiť na svoj informačný systém alebo CRM.
   • V  prípade prepojenia s ERP systémom sa pri zadávaní novej požiadavky údaje načítavajú priamo z IS (kontakt, údaje z predajnej objednávky, a pod.)

optimalizacia-icon   Optimalizácia spracovania požiadaviek

   • Nastavenie dohodnutých zmluvných/zákazníckych cenových podmienok pre stanovenie návrhu ceny požiadavky
    • Vytvorenie návrhu ceny pre riešenie konkrétnej požiadavky
    • Schvaľovanie navrhovaného rozpočtu požiadavky
    • Notifikácie o prípadných zmenách v dohodnutom rozpočte požiadavky
    • Automatické nastavenie termínov v súlade s podmienkami SLA
    • Priorizovanie požiadaviek od zákazníkov v súlade s podmienkami SLA
    • Definovanie zastupovania a delegovanie požiadavky počas dovolenky a PN

  prehladnost-konfigurovatelnost-icon   Prehľadnosť a konfigurovateľnosť

    • Nastavenie prístupových práv pre každého používateľa na základe pracovnej pozície
    • Prehľadné zobrazenie o všetkých požiadavkách, za ktoré je používateľ zodpovedný
    • Prispôsobenie aplikácie používateľa-manažéra vlastným potrebám:
     • emailové šablóny
     • pracovné postupy
     • preklady
     • typy požiadaviek
     • zákazníkov
     • spravovať zastupovanie
  • mail-notifikacia-icon   E-mailová notifikácia
     • Upozornenie formou e-mailovej správy o každej zmene, s priamym odkazom na súvisiacu požiadavku
     • Rôzne druhy šablón e-mailovej notifikácie
      • pri zmene stavu požiadavky
      • pri zmene akéhokoľvek poľa na požiadavke (napr. priorita, kontaktná osoba)
      • pri novom príspevku v diskusii
     • Možnosť definovať rôzne šablóny e-mailov pre zákazníka, operátora podpory, pre manažéra a pod.

jednoduchost-iconJednoduchosť a dostupnosť kedykoľvek a kdekoľvek

  • Jednoduchá na používanie vďaka prehľadnému webovému rozhraniu
  • Dostupná prostredníctvom webového klienta na desktope, tablete a mobilnom telefóne
  • Bez nutnosti inštalácie systému na vlastný počítač alebo server
  • Dostupná v rôznych jazykových verziách (s možnosťou konfigurácie ďalších jazykov)

prepojitelnost-iconPrepojiteľnosť s informačným systémom

  • Funguje samostatne, ale môžete ju prepojiť na svoj informačný systém alebo CRM.
  • V  prípade prepojenia s ERP systémom sa pri zadávaní novej požiadavky údaje načítavajú priamo z IS (kontakt, údaje z predajnej objednávky, a pod.)

optimalizacia-iconOptimalizácia spracovania požiadaviek

  • Nastavenie dohodnutých zmluvných/zákazníckych cenových podmienok pre stanovenie návrhu ceny požiadavky
  • Vytvorenie návrhu ceny pre riešenie konkrétnej požiadavky
  • Schvaľovanie navrhovaného rozpočtu požiadavky
  • Notifikácie o prípadných zmenách v dohodnutom rozpočte požiadavky
  • Automatické nastavenie termínov v súlade s podmienkami SLA
  • Priorizovanie požiadaviek od zákazníkov v súlade s podmienkami SLA
  • Definovanie zastupovania a delegovanie požiadavky počas dovolenky a PN

prehladnost-konfigurovatelnost-icon

Prehľadnosť a konfigurovateľnosť

  • Nastavenie prístupových práv pre každého používateľa na základe pracovnej pozície
  • Prehľadné zobrazenie o všetkých požiadavkách, za ktoré je používateľ zodpovedný
  • Prispôsobenie aplikácie používateľa-manažéra vlastným potrebám:
   • emailové šablóny
   • pracovné postupy
   • preklady
   • typy požiadaviek
   • zákazníkov
   • spravovať zastupovanie

  mail-notifikacia-iconE-mailová notifikácia

   • Upozornenie formou e-mailovej správy o každej zmene, s priamym odkazom na súvisiacu požiadavku
   • Rôzne druhy šablón e-mailovej notifikácie
    • pri zmene stavu požiadavky
    • pri zmene akéhokoľvek poľa na požiadavke (napr. priorita, kontaktná osoba)
    • pri novom príspevku v diskusii
   • Možnosť definovať rôzne šablóny e-mailov pre zákazníka, operátora podpory, pre manažéra a pod.

Udržujte zákazníkov spokojných vďaka rýchlej odozve a kvalitnému plneniu jeho požiadaviek

Udržujte zákazníkov spokojných vďaka rýchlej odozve a kvalitnému plneniu jeho požiadaviek