Zdravotníctvo

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Zdravotníctvo

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Je vybavená najmodernejšími diagnostickými prístrojmi
a podieľa sa na výučbe (praktickej a teoretickej časti) stredoškolského a vysokoškolského vzdelania, v oblasti zdravotníctva. Spoločnosť sa taktiež venuje
vedecko-akademickej činnosti, pri ktorej spolupracuje s lokálnymi a zahraničnými partnermi.

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Je vybavená najmodernejšími diagnostickými prístrojmi a podieľa sa na výučbe (praktickej a teoretickej časti) stredoškolského a vysokoškolského vzdelania, v oblasti zdravotníctva. Spoločnosť sa taktiež venuje vedecko-akademickej činnosti, pri ktorej spolupracuje s lokálnymi a zahraničnými partnermi.

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • Jednotná evidencia procesov
 • Proces schvaľovania vstupných a výstupných dokladov
 • Prepojenie na Nemocničný informačný systém (NIS)
 • Zjednodušenie administratívnych činnosti súvisiacich
  • so zdravotnými poisťovňami
  • so štátnymi inštitúciami (tvorba výkazov pre Daňový úrad, Ministerstvo zdravotníctva)
  • povinným zverejňovaním údajov
 • Tvorba Výkazu E 1-04 pre účely štatistického zisťovania MZ SR
 • Štatistické prehľady jednotlivých oddelení
 • Porovnávanie reálnych nákladov voči dohodnutým zmluvným limitom s poisťovňami pre každé oddelenie
 • Zefektívnenie nákupu, znižovanie cien vstupov, skvalitnenie výberu dodávateľov
 • Možnosť prepojenia na objednávací systém pacientov
 • Možnosť tlače výstupov na mieru
 • Trasovanie zdravotníckych pomôcok
 • Prístup k systému cez smartphone alebo tablet
sestra
sestra

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • Jednotná evidencia procesov
 • Proces schvaľovania vstupných a výstupných dokladov
 • Prepojenie na Nemocničný informačný systém (NIS)
 • Zjednodušenie administratívnych činnosti súvisiacich
  • so zdravotnými poisťovňami
  • so štátnymi inštitúciami (tvorba výkazov pre Daňový úrad, Ministerstvo zdravotníctva)
  • povinným zverejňovaním údajov
 • Tvorba Výkazu E 1-04 pre účely štatistického zisťovania MZ SR
 • Štatistické prehľady jednotlivých oddelení
 • Porovnávanie reálnych nákladov voči dohodnutým zmluvným limitom s poisťovňami pre každé oddelenie
 • Zefektívnenie nákupu, znižovanie cien vstupov, skvalitnenie výberu dodávateľov
 • Možnosť prepojenia na objednávací systém pacientov
 • Možnosť tlače výstupov na mieru
 • Trasovanie zdravotníckych pomôcok
 • Prístup k systému cez smartphone alebo tablet
Zdravotna-sestra-tablet

Navrhované riešenie IS

Spoločnosť Telegrafia, a.s. pre splnenie požiadaviek zákazníka navrhla zavedenie komplexného systémového riešenia Microsoft Dynamics NAV 2017. Pre jednotlivé požadované body bolo navrhnuté využitie modulov Financie, Nákup, Sklad, Predaj a rozšírenie o fakturáciu zdravotným poisťovniam, štatistické prehľady, integráciu so mzdovým systémom a nemocničným informačným systémom. Súčasťou návrhu bola aj úprava tlačových výstupov a pracovných postupov.

Zdravotna-sestra-tablet

Navrhované riešenie IS

Spoločnosť Telegrafia, a.s. pre splnenie požiadaviek zákazníka navrhla zavedenie komplexného systémového riešenia Microsoft Dynamics NAV 2017. Pre jednotlivé požadované body bolo navrhnuté využitie modulov Financie, Nákup, Sklad, Predaj a rozšírenie o fakturáciu zdravotným poisťovniam, štatistické prehľady, integráciu so mzdovým systémom a nemocničným informačným systémom. Súčasťou návrhu bola aj úprava tlačových výstupov a pracovných postupov.

Prínosy riešenia

 • Zjednotenie evidencie a procesov v rámci spoločnosti
 • Generovanie nákupných objednávok podľa požiadaviek jednotlivých oddelení
 • Nastavenie nákupných limitov a schvaľovacieho procesu
 • Prepojenie na Nemocničný informačný systém (NIS)
  • účtovanie skladových pohybov
  • automatické generovanie faktúr pre zdravotné poisťovne
 • Generovanie štatistických prehľadov o nákladoch jednotlivých oddelení
 • Tvorba výkazu ekonomických ukazovateľov E (MZ SR) 3-12
 • Export do požadovaného formátu XML
 • Export faktúr a objednávok do formátu pdf pre povinné zverejňovanie údajov

Prínosy riešenia

 • Zjednotenie evidencie a procesov v rámci spoločnosti
 • Generovanie nákupných objednávok podľa požiadaviek jednotlivých oddelení
 • Nastavenie nákupných limitov a schvaľovacieho procesu
 • Prepojenie na Nemocničný informačný systém (NIS)
  • účtovanie skladových pohybov
  • automatické generovanie faktúr pre zdravotné poisťovne
 • Generovanie štatistických prehľadov o nákladoch jednotlivých oddelení
 • Tvorba výkazu ekonomických ukazovateľov E (MZ SR) 3-12
 • Export do požadovaného formátu XML
 • Export faktúr a objednávok do formátu pdf pre povinné zverejňovanie údajov

Základné moduly informačného systému pre zdravotníctvo

financie-modul

Financie


Poskytuje komplexnú funkčnosť podľa štandardov slovenskej legislatívy, vrátane sledovania nákladov na jednotlivé oddelenia, zdravotné poisťovne, eklasifikácia, dlhodobý majetok

nakup-modul

Nákup


Generovanie nákupných objednávok na zdravotnícke pomôcky a fungovanie nemocnice, na základe prednastavených limitov na skladových kartách.

poistovna-modul

Vykazovanie zdravotným poisťovniam


Generovanie podkladov vo formáte XML pre zdravotné poisťovne a automatizovaná komunikácia s poisťovňami.