Elektrotechnická výroba

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Elektrotechnická výroba

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Telegrafia a.s. je elektrotechnická spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou a dodávkou špičkových produktov v oblasti varovania a vyrozumenia v rámci na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pri svojej činnosti využíva informačný systém MS Dynamics NAV.

Vďaka vlastným skúsenostiam s jeho prácou je Telegrafia a.s. je zárukou dodania kvalitného originálneho riešenia podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Dôvody pre zmenu IS v spoločnosti:

 • vytvorenie trvalej konkurenčnej výhody účinnejšou softvérovou podporou vnútro firemných procesov aj procesov riadenia vzťahov so zákazníkmi,
 • zvýšenie efektívnosti výroby – nájsť úzke miesta, zvýšenie kapacity našej výroby,
 • zvýšenie kvality štatistických prehľadov a výkazníctva a ich dostupnosť pre prijímanie správnych rozhodnutí.

Už 12 rokov dôverujeme informačnému
systému MS Dynamics NAV

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Telegrafia a.s. je elektrotechnická spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou a dodávkou špičkových produktov v oblasti varovania a vyrozumenia v rámci na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pri svojej činnosti využíva informačný systém MS Dynamics NAV.

Vďaka vlastným skúsenostiam s jeho prácou je Telegrafia a.s. je zárukou dodania kvalitného originálneho riešenia podľa špecifických požiadaviek zákazníka.


D
ôvody pre zmenu IS v spoločnosti:

 • vytvorenie trvalej konkurenčnej výhody účinnejšou softvérovou podporou vnútro firemných procesov aj procesov riadenia vzťahov so zákazníkmi,
 • zvýšenie efektívnosti výroby – nájsť úzke miesta, zvýšenie kapacity našej výroby,
 • zvýšenie kvality štatistických prehľadov a výkazníctva a ich dostupnosť pre prijímanie správnych rozhodnutí.

Pre riadenie výroby sme vyvinuli riešenie, ktoré pomôže riadiť celý výrobný proces, plánovať materiály, riadiť kvalitu, spracovať objednávky, účtovať náklady na jednotlivé operácie. Riadenie výroby je prepojené s riadením financií, distribúciou, predajom, riadením vzťahov so zákazníkmi. Celé riešenie ERP systému je doplnené o integrovaný mzdový systém HOUR.

Už 12 rokov dôverujeme informačnému
systému MS Dynamics NAV

Hlavné požiadavky spoločnosti pri výbere
informačného systému

 • Centrálna evidencia celého chodu spoločnosti
 • Legislatívna podpora
 • Pokrytie a vzájomné prepojenie všetkých činností/pracovísk jedným informačným systémom
 • Prehľadné a aktuálne porovnávanie a vyhodnocovanie skutočných výsledkov s plánmi/rozpočtami
 • Automatické generovanie úhrad podľa dátumov splatnosti
 • Možnosť presne určiť termín dodania výrobkov pre zákazku
 • Plánovanie požiadaviek na materiál na základe požiadavky na výrobu
 • Automatizácia procesu spotreby materiálov
 • Riadenie subdodávok
 • Vylepšenie a automatizácia procesov v oblasti nákupu
 • Zdieľanie informácií medzi jednotlivými používateľmi
 • Riadenie servisných činnosti
plosny-spoj
plosny-spoj

Požiadavky spoločnosti pri výbere informačného systému

 • Centrálna evidencia celého chodu spoločnosti
 • Legislatívna podpora
 • Pokrytie a vzájomné prepojenie všetkých činností/pracovísk jedným informačným systémom
 • Prehľadné a aktuálne porovnávanie a vyhodnocovanie skutočných výsledkov s plánmi/rozpočtami
 • Automatické generovanie úhrad podľa dátumov splatnosti
 • Možnosť presne určiť termín dodania výrobkov pre zákazku
 • Plánovanie požiadaviek na materiál na základe požiadavky na výrobu
 • Automatizácia procesu spotreby materiálov
 • Riadenie subdodávok
 • Vylepšenie a automatizácia procesov v oblasti nákupu
 • Zdieľanie informácií medzi jednotlivými používateľmi
 • Riadenie servisných činnosti

Navrhované riešenie IS

Návrh riešenia pozostáva v komplexného informačného systému MS Dynamics NAV pre výrobné spoločnosti. Riešenie využíva základné moduly systému Microsoft Dynamics NAV, ktoré boli rozšírenie o modul Odvádzanie výroby na hale – jednoduché a intuitívne tlačidlá pre zápis dokončených operácií, odvádzanie spotreby materiálu a vyrobených výrobkov.

Riešenie bolo rozšírené o integráciu so samostatnou webovou aplikáciou Acusticus Professional, taktiež o integráciu so mzdovým a dochádzkovým systémom.

Navrhnuté riešenie IS

Návrh riešenia pozostáva v komplexného informačného systému MS Dynamics NAV pre výrobné spoločnosti. Riešenie využíva základné moduly systému Microsoft Dynamics NAV, ktoré boli rozšírenie o modul Odvádzanie výroby na hale – jednoduché a intuitívne tlačidlá pre zápis dokončených operácií, odvádzanie spotreby materiálu a vyrobených výrobkov.

Riešenie bolo rozšírené o integráciu so samostatnou webovou aplikáciou Acusticus Professional, taktiež o integráciu so mzdovým a dochádzkovým systémom.

Prínosy riešenia

 • Evidencia prognóz predaja
 • Emailové notifikácie o došlých platbách
 • Jednotná firemná kultúra zavedením štandardizovaných dokladov
 • Efektívne plánovanie materiálových zásob a optimalizácia zásob v sklade
 • Prehľadný poriadok v sklade zavedením riadeného skladu – na polici A35 – 35 ks materiálu A
 • Dodržiavanie dohodnutých termínov dodávok zákazníkovi
 • Automatizovaný spôsob generovania kariet tovarov a výrobných kusovníkov
 • Jednoduchý spôsob odvádzanie výroby na hale pre výrobných pracovníkov
 • Evidencia predaných zariadení a k nich sériové čísla
 • Spätná dohľadateľnosť v prípade reklamácií alebo nekvalitného materiálu

Prínosy riešenia

 • Evidencia prognóz predaja
 • Emailové notifikácie o došlých platbách
 • Jednotná firemná kultúra zavedením štandardizovaných dokladov
 • Efektívne plánovanie materiálových zásob a optimalizácia zásob v sklade
 • Prehľadný poriadok v sklade zavedením riadeného skladu – na polici A35 – 35 ks materiálu A
 • Dodržiavanie dohodnutých termínov dodávok zákazníkovi
 • Automatizovaný spôsob generovania kariet tovarov a výrobných kusovníkov
 • Jednoduchý spôsob odvádzanie výroby na hale pre výrobných pracovníkov
 • Evidencia predaných zariadení a k nich sériové čísla
 • Spätná dohľadateľnosť v prípade reklamácií alebo nekvalitného materiálu

Moduly na podporu elektrotechnickej výroby

financie-modul

Financie


Nasadený v plnom rozsahu. Súčasťou riešenia je prepojenie na banku, exporty a exporty bankových príkazov. Systém umožňuje rôzne analýzy pre potreby strategických a operatívnych rozhodnutí vedenia spoločnosti.

vyroba-modul

Výroba


Štandardný modul rozšírený o modul odvádzania výroby na hale. Pre výrobných pracovníkov prináša jednoduchú prácu so systémom a dostatok času na samotné výrobné operácie. Prepojenie s webovou aplikáciu Acusticus prináša automatizované generovanie kusovníkov a urýchlenie procesu výroby našich varovných systémov.

sklad-modul

Sklady


Zavedením riadeného skladu sa sprehľadnili sklady. Každá položka v sklade má svoje miesto na konkrétnej zóne a konkrétnej priehradke. Urýchľuje to čas skladníkom pri príprave materiálu na výrobu, príjem materiálu a ostatné procesy vo výrobe.

predaj-modul

Predaj


Umožňuje evidenciu všetkých zmlúv so zákazníkmi, dohodnuté predajné ceny a zľavy. Jedným klikom vyrobíme z objednávky výrobnú zákazku a dávame pokyn na výrobu. Súčasťou modulu sú emailové notifikácie o došlých platbách za faktúry.