Obchod a distribúcia

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Obchod a distribúcia

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom širokého sortimentu tovarov prostredníctvom internetu. Jej snahou je ponúkať nákup z pohodlia domova, čo najširší a kvalitný sortiment tovarov, a v neposlednom rade sa snaží o aktuálnosť ponuky na svojom e-shope. Spoločnosť pôsobí na Slovensku, ale aj v krajinách strednej Európy.

Pre udržanie konkurenčných výhod a kvality poskytovaných služieb sa rozhodli využiť najnovšie IT technológie vo forme nového informačného systému, ktorý by spĺňal ich požiadavky.

Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom širokého sortimentu tovarov prostredníctvom internetu. Jej snahou je ponúkať nákup z pohodlia domova, čo najširší a kvalitný sortiment tovarov, a v neposlednom rade sa snaží o aktuálnosť ponuky na svojom e-shope. Spoločnosť pôsobí na Slovensku, ale aj v krajinách strednej Európy.

Pre udržanie konkurenčných výhod a kvality poskytovaných služieb sa rozhodli využiť najnovšie IT technológie vo forme nového informačného systému, ktorý by spĺňal ich požiadavky.

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • Centrálna evidencia celého procesu on-line nakupovania, cez objednávanie, rezerváciu, vystavenia objednávky, faktúry, vyskladnenie až po distribúciu tovaru
 • Vzájomné prepojenie skladových zásob v IS a na e-shope
 • Evidencia nákupných objednávok
 • Automatické generovanie objednávok
 • Aktuálny stav objednávok v IS aj e-shope
 • Príjem a výdaj tovaru pomocou čítačky čiarových kódov
 • Expedícia tovar s dodacím listom a faktúrou vygenerovanou z IS
 • Aktuálne údaje v reálnom čase umožnia efektívne riadenie, realistické plánovanie a prijímanie správnych operačných a strategických rozhodnutí
 • Zjednotenie všetkých databáz do jednej spoločnej – finančné, skladové a výrobné údaje
 • Poskytovanie prehľadu o aktuálnom stave tovaru
obchod-sklad
obchod-sklad

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • Centrálna evidencia celého procesu on-line nakupovania, cez objednávanie, rezerváciu, vystavenia objednávky, faktúry, vyskladnenie až po distribúciu tovaru
 • Vzájomné prepojenie skladových zásob v IS a na e-shope
 • Evidencia nákupných objednávok
 • Automatické generovanie objednávok
 • Aktuálny stav objednávok v IS aj e-shope
 • Príjem a výdaj tovaru pomocou čítačky čiarových kódov
 • Expedícia tovar s dodacím listom a faktúrou vygenerovanou z IS
 • Aktuálne údaje v reálnom čase umožnia efektívne riadenie, realistické plánovanie a prijímanie správnych operačných a strategických rozhodnutí
 • Zjednotenie všetkých databáz do jednej spoločnej – finančné, skladové a výrobné údaje
 • Poskytovanie prehľadu o aktuálnom stave tovaru
skladnicka

Navrhované riešenie IS

Spoločnosť Telegrafia, a. s. ponúka unikátne riešenie komplexného informačného systému pre obchodné spoločnosti, ktoré je postavené na produktoch spoločnosti Microsoft. Riešenie využíva základné moduly systému Microsoft Dynamics NAV.

Informačný systém poskytuje všetky údaje potrebné na riadenie finančných, nákupných, skladových, a predajných procesov obchodných spoločností. Poskytuje bohaté nástroje na analýzu, vyhodnotenie ako aj grafické znázornenie výsledkov, ktoré sú ako informácie dôležité pre manažérov a vedenie obchodných spoločností.

skladnicka

Navrhované riešenie IS

Spoločnosť Telegrafia, a. s. ponúka unikátne riešenie komplexného informačného systému pre obchodné spoločnosti, ktoré je postavené na produktoch spoločnosti Microsoft. Riešenie využíva základné moduly systému Microsoft Dynamics NAV.

Informačný systém poskytuje všetky údaje potrebné na riadenie finančných, nákupných, skladových, a predajných procesov obchodných spoločností. Poskytuje bohaté nástroje na analýzu, vyhodnotenie ako aj grafické znázornenie výsledkov, ktoré sú ako informácie dôležité pre manažérov a vedenie obchodných spoločností.

Prínosy riešenia

 • Prehľad o aktuálnom stave marketingových kampaní, obchodných prípadoch, stave na skladoch
 • Efektívne ošetrovanie obchodných príležitostí a plánovanie a riadenie marketingových aktivít
 • Automatizácia nákupných a predajných dokladov, dodacie listy, príjemky, a pod.
 • Podpora skladových pohybov: vyskladňovanie, naskladňovanie – cez rôzne zariadenia, ako čítačka, tablet, mobilný telefón
 • Schvaľovacie procesy dokladov
 • Správa rôznych typov cenníkov pre zákazníkov
 • Predajné a nákupné zľavy, kombinácia fakturačných a skupinových, zliav a zliav na tovar, skonto
 • Konsignačné sklady
 • Kompletizácia, balenie tovaru, doprava, vrátenie tovaru
 • Rozpočítanie dopravných nákladov k obstarávacej cene materiálu
 • Identifikácia toku materiálu – čiarové kódy, tlač cenoviek
 • Sledovanie rozpracovanosti zákaziek a ich vyhodnotenie
 • Pokladne
 • Analýzy nákupu a predaja podľa produktovej skupiny, dodávateľov, zákazníkov
 • On-line komunikácia všetkých modulov systému umožňujúca vidieť finančné a materiálové toky v reálnom čase a odbúranie duplicitne zadávaných údajov
 • Prístup používateľov z externých skladov/pobočiek do systému všade, kde je pripojenie na internet

Prínosy riešenia

 • Prehľad o aktuálnom stave marketingových kampaní, obchodných prípadoch, stave na skladoch
 • Efektívne ošetrovanie obchodných príležitostí a plánovanie a riadenie marketingových aktivít
 • Automatizácia nákupných a predajných dokladov, dodacie listy, príjemky, a pod.
 • Podpora skladových pohybov: vyskladňovanie, naskladňovanie – cez rôzne zariadenia, ako čítačka, tablet, mobilný telefón
 • Schvaľovacie procesy dokladov
 • Správa rôznych typov cenníkov pre zákazníkov
 • Predajné a nákupné zľavy, kombinácia fakturačných a skupinových, zliav a zliav na tovar, skonto
 • Konsignačné sklady
 • Kompletizácia, balenie tovaru, doprava, vrátenie tovaru
 • Rozpočítanie dopravných nákladov k obstarávacej cene materiálu
 • Identifikácia toku materiálu – čiarové kódy, tlač cenoviek
 • Sledovanie rozpracovanosti zákaziek a ich vyhodnotenie
 • Pokladne
 • Analýzy nákupu a predaja podľa produktovej skupiny, dodávateľov, zákazníkov
 • On-line komunikácia všetkých modulov systému umožňujúca vidieť finančné a materiálové toky v reálnom čase a odbúranie duplicitne zadávaných údajov
 • Prístup používateľov z externých skladov/pobočiek do systému všade, kde je pripojenie na internet

Moduly na podporu obchodu a distribúcie

financie-modul

Financie


Prináša uľahčenie práce ekonómom, ktorí na základe nastavení systému sledujú ekonomickú výkonnosť firmy. Riešenie je doplnené o prepojenie na analytický nástroj Power BI, kde vedenie spoločnosti sleduje výkonnosť firmy, tržby podľa krajín a pod.

sklad-modul

Sklady


Podporuje automatizované procesy v skladoch, ktoré sú pre eshopy nevyhnutné vzhľadom na požiadavky na flexibilitu a pružnosť dodávok – ako sú: príjem materiálu, naskladnenie na policu/miesto, vyskladanie tovaru, výdaj tovaru zo skladu, inventúra, priebežný stav tovaru na skladu prostredníctvom čítačiek.

predaj-modul

Predaj


Objednávky z eshopu prichádzajú automaticky priamo do IS. Zákazník je informovaný dostupnosti tovaru ihneď alebo o najskoršom možnom termíne dodania. Všetky nové prichádzajúce objednávky do systému sú podporené aj emailovými notifikáciami obchodníkov, nákupcov a samozrejme aj zákazníkov.

nakup-modul

Nákup


Automaticky upozorňuje nákupcu na nedostatočné množstvo tovaru na sklade na základe došlých objednávok a minimálnych zásob. Optimalizuje nákladovosť firmy, umožňuje nastaviť minimálne množstvá na nákup s využitím dodávateľských zliav, optimálnych balení, dodacích podmienok a podobne.

Rozšírené moduly na podporu obchodu a distribúcie

prepojenie-na-eshop-modul

Prepojenie na eshop


Interaktívne prepojenie informačného systému
a eshopu prináša flexibilitu a pružnosť objednávania
a dodávok tovaru podľa potrieb zákazníkov.
Taktiež prináša automatizované generovanie dokladov
pre zákazníka – emailom prichádza faktúra a dodací list.