Strojárska výroba

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Strojárska výroba

Modelový príklad inšpirovaný praxou

Charakteristika spoločnosti

Strojárska spoločnosť sa zaoberá výrobou a montážou v oblasti lanových systémov určených pre osobnú dopravu. Na trhu pôsobí už vyše 40 rokov a svoje produkty inštaluje okrem Slovenskej republiky aj v ďalších krajinách Európy a Ázie. Okrem samotnej výroby poskytuje aj servisné služby a predaj náhradných dielov.

Spoločnosť počas celého svojho fungovania prechádza neustálym vývojom a modernizáciou. Pre vytvorenie konkurenčných výhod tak, okrem vývoja vlastných produktov, potrebovala spoločnosť nepretržite zlepšovať aj vnútro firemné procesy. Cieľom bolo procesy štandardizovať a zefektívniť, k čomu im mal pomôcť práve komplexný informačný systém.

Charakteristika spoločnosti

Strojárska spoločnosť sa zaoberá výrobou a montážou v oblasti lanových systémov určených pre osobnú dopravu. Na trhu pôsobí už vyše 40 rokov a svoje produkty inštaluje okrem Slovenskej republiky aj v ďalších krajinách Európy a Ázie. Okrem samotnej výroby poskytuje aj servisné služby a predaj náhradných dielov.

Spoločnosť počas celého svojho fungovania prechádza neustálym vývojom a modernizáciou. Pre vytvorenie konkurenčných výhod tak, okrem vývoja vlastných produktov, potrebovala spoločnosť nepretržite zlepšovať aj vnútro firemné procesy. Cieľom bolo procesy štandardizovať a zefektívniť, k čomu im mal pomôcť práve komplexný informačný systém.

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • Jednoduchosť a pružnosť systému
 • Bezpečnosť údajov
 • Jednotná evidencia podkladov k výrobe – kusovníky, postupy
 • Integrácia s CAD, PDM systémom
 • Plánované kalkulácie nákladov
 • Simulácia očakávanej potreby kapacít
 • Optimalizácia plánovania výroby – výrobné/montážne zákazky, kooperácie
 • Optimalizácia nákupu a prípravy materiálu do výroby
 • Elektronický zber dát z výroby
 • Sledovanie výkonnosti kapacít, zdrojov, strojov, prestoje
 • Nezhody, atesty, kvalita
 • Vytváranie podkladov pre mzdy na základe výkonov
 • Business Intelligence – reporting, štatistiky
strojarstvo-tablet
strojarstvo-tablet

Požiadavky spoločnosti na nový informačný systém

 • Jednoduchosť a pružnosť systému
 • Bezpečnosť údajov
 • Jednotná evidencia podkladov k výrobe – kusovníky, postupy
 • Integrácia s CAD, PDM systémom
 • Plánované kalkulácie nákladov
 • Simulácia očakávanej potreby kapacít
 • Optimalizácia plánovania výroby – výrobné/montážne zákazky, kooperácie
 • Optimalizácia nákupu a prípravy materiálu do výroby
 • Elektronický zber dát z výroby
 • Sledovanie výkonnosti kapacít, zdrojov, strojov, prestoje
 • Nezhody, atesty, kvalita
 • Vytváranie podkladov pre mzdy na základe výkonov
 • Business Intelligence – reporting, štatistiky
strojnik-riesenie

Navrhované riešenie IS

Spoločnosť Telegrafia, a.s. s cieľom splniť požiadavky zákazníka implementovala informačný systém Dynamics NAV 2017, ktorý pokrýval všetky výrobné a skladové procesy, umožňoval efektívne riadenie výroby a bol predpripravený na integráciu s inými systémami.

strojnik-riesenie

Navrhované riešenie IS

Spoločnosť Telegrafia, a.s. s cieľom splniť požiadavky zákazníka implementovala informačný systém Dynamics NAV 2017, ktorý pokrýval všetky výrobné a skladové procesy, umožňoval efektívne riadenie výroby a bol predpripravený na integráciu s inými systémami.

Prínosy riešenia

 • Informačný systém v strojárskej spoločnosti štandardizoval väčšinu skladových a výrobných procesov.
 • Používateľom pomáha pri stanovení termínov dodávky a výpočte plánovaných nákladov na výrobu.
 • Konštruktéri majú pripravené prepojenie medzi ERP systémom a CAD softvérom, s ktorým každodenne pracujú.
 • Po kompletnej integrácii budú odbúrané prácne nahadzovanie údajov do ERP systému.
 • V oblasti plánovania výroby došlo k úprave spôsobu vedenia výrobných pracovísk, strojov a ľudí za účelom optimalizácie plánovania zákaziek a kapacít.
 • Vďaka automatizovanému plánovaniu nákupu je materiál vždy včas objednaný.
 • Pomocou elektronického odvádzania výroby s automatickým odpisom materiálu má spoločnosť vždy aktuálny prehľad o rozpracovanosti výroby a stave zásob.

Prínosy riešenia

 • Informačný systém v strojárskej spoločnosti štandardizoval väčšinu skladových a výrobných procesov.
 • Používateľom pomáha pri stanovení termínov dodávky a výpočte plánovaných nákladov na výrobu.
 • Konštruktéri majú pripravené prepojenie medzi ERP systémom a CAD softvérom, s ktorým každodenne pracujú.
 • Po kompletnej integrácii budú odbúrané prácne nahadzovanie údajov do ERP systému.
 • V oblasti plánovania výroby došlo k úprave spôsobu vedenia výrobných pracovísk, strojov a ľudí za účelom optimalizácie plánovania zákaziek a kapacít.
 • Vďaka automatizovanému plánovaniu nákupu je materiál vždy včas objednaný.
 • Pomocou elektronického odvádzania výroby s automatickým odpisom materiálu má spoločnosť vždy aktuálny prehľad o rozpracovanosti výroby a stave zásob.

Základné moduly informačného systému pre strojársku výrobu

financie-modul

Financie


Dôležitou súčasťou je sledovanie ekonomickej výkonnosti podniku, tvorba manažérskych prehľadov pre vedenie spoločnosti. Finančný manažér si vie tieto prehľady robiť sám, bez potreby kontaktovať dodávateľa IS.

vyroba-modul

Výroba


Podporuje prepojenie na CAD systém, a umožňuje automatické vytváranie kariet tovarov a výrobných postupov, čo prináša výraznú úsporu času. Výhodou riešenia je automatizovaný spôsob odpisovania materiálov zo skladu, sledovanie rozpracovanosti výroby a nákladov na výrobu. Súčasťou riešenia je flexibilné vytváranie kalkulácii nákladov na jednotlivé celky lanovej dráhy.

sklad-modul

Sklady


Špecifikom riešenia je spätná dohľadateľnosť všetkých materiálových vstupov, z ktorých bola vyrobená lanová dráha. V uvedenom riešení je potrebné sledovať pri každej súčiastke certifikáty kvality, A testy, rôzne potvrdenia z úradov a podobne.

predaj-modul

Predaj


Podporuje proces spolupráce s novým potenciálnym zákazníkom. Umožňuje evidenciu celej komunikácie, všetkých dohodnutých bodov zo stretnutí, vrátane cenových ponúk, ich verzií podľa dátumov platnosti, technickej špecifikácie produktu, zákazkových listov a nastavenia termínov fakturácie.