Microsoft Dynamics 365
Business Central

Microsoft Dynamics
365 Business
Central

Správne rozhodnutia vďaka modernému
podnikovému informačnému systému

Microsoft Dynamics 365 Business Central je najmodernejšie riešenie na komplexnú a efektívnu správu podnikov. Nezáleží na tom, či ste doma, v práci alebo na pláži s prístupom k internetu, stále budete mať v rukách silný nástroj na prijímanie správnych rozhodnutí a vytvorenie si náskoku pred svojou konkurenciou. Vďaka jednoduchému použitiu a prehľadnému zobrazeniu informácií máte svoju firmu stále plne pod kontrolou.

Je to zložité? Určite nie. S nami zvládnete prechod zo svojho súčasného jednoduchého účtovného softvéru na plnohodnotný informačný systém Dynamics 365 Business Central v krátkom čase a s istotou. Postaráme sa o jeho implementáciu, migráciu dát aj zaškolenie personálu. Budete tak môcť využívať všetky jeho výhody, vzájomne poprepájať jednotlivé oddelenia vo firme a zvýšiť efektivitu procesov.

Dynamics 365 Business Central - moderný informačný systém pre váš podnik

Pripojte sa aj vy k viac ako 2,5 miliónu spokojných používateľov Dynamics 365 Business Central
v 150 000 firmách po celom svete.

Blog

Dynamics 365 Business Central - moderný informačný systém pre váš podnik

Pripojte sa aj vy k viac ako 2,5 miliónu spokojných používateľov Dynamics 365 Business Central
v 150 000 firmách po celom svete.

Dynamics 365 Business Central s modernými funkciami poskytuje podporu pre:

Financie ako základ

Berte legislatívnu správnosť systému za samozrejmosť a venujte sa finančnému riadeniu podniku. Spoľahnite sa na svoj podnikový informačný systém, povinné výkazy predsa urobíte na pár klikov.

Robte správne rozhodnutia

Prepojte údaje naprieč účtovníctvom, predajom, nákupom, výrobou a získajte úplný prehľad o svojej firme. Zamerajte sa na finančné výsledky a riaďte svoju firmu na základe rôznych podnikových analýz.

Zlepšite finančné plánovanie

Spresnite finančné prognózy analýzou údajov vo Vašom informačnom systéme. Prehľady si prispôsobte pomocou jednoduchej integrácie s programom Microsoft Excel.

Zistiť viac

Automatizujte procesy vytvárania cenovej ponuky

Dovoľte svojim obchodným manažérom pracovať s informačným systémom. Uložené historické údaje o zákazníkovi a dôležité maličkosti môžu obchodný prípad naviesť správnym smerom.

Buďte pružní pri práci so zákazníkom

Zrýchlite komunikáciu so zákazníkom dodaním cenovej ponuky v krátkom časovom intervale a zvýšte produktivitu predaja nastavením jednotných procesov pre obchodníkov.

Zistiť viac

Majte vždy prehľad o aktuálnom stave projektu

Microsoft Dynamics 365 Business Central vám ponúka možnosť rýchlo, ľahko a efektívne riadiť zákaznícke projekty. S Business Central 365 budete môcť zvýšiť produktivitu a súčasne riadiť náklady na projekt.

Robte operatívne rozhodnutia pri riadení projektov

Ako projektový manažér môžete použiť produkt Dynamics 365 Business Central na sledovanie a vyhodnocovanie nákladov pre projekt, ktoré zahŕňa fakturovateľný čas, úlohy, flexibilitu, zdroje, plánovanie atď. a efektívne využívať zdroje projektu.

Zistiť viac

Zlepšite schopnosť reagovať na požiadavky zákazníka

Nákupné procesy určujú smer pre úspešný rozvoj spoločnosti. Zabezpečte kvalitné dodávky materiálových zásob, podporujte pevné vzťahy s dodávateľmi a znížte materiálové náklady.

Zabezpečením plynulého zásobovania spoločnosti bez nutnosti viazania veľkého objemu finančných prostriedkov zvýšite konkurencieschopnosť Vašej spoločnosti.

Oblasť Riadenie dodávateľského reťazca v Business Central Vám ponúka komplexnú správu záväzkov, riadenie nákupných procesov v spoločnosti.

Zistiť viac

Analyzujte svoje kľúčové ukazovatele

Manažéri predaja pravidelne analyzujú obrat, predaj, kľúčové ukazovatele výkonnosti predaja. Nákupcov viac zaujíma dynamika objemov nákupu, výkonnosti dodávateľov a nákupných cien. Zatiaľ čo manažéri logistiky/zásob sa zaujímajú o informácie o obrate zásob, analýze pohybu zásob a štatistiku hodnoty zásob. Vedenie spoločnosti sleduje tržby, prognózy predaja a výroby, cash flow a ziskovosť spoločnosti.

Vytvorte si svoje osobný pohľad

Zamerajte sa na svoje kľúčové oblasti (napr. celkový obrat, predané množstvá) a porovnajte tieto údaje s výsledkami z predchádzajúcich období a to všetko v tom istom pohľade, s možnosťou nájsť príčinu problémových oblastí.

Systém ponúka neuveriteľné množstvo zostáv a analytických nástrojov, ktoré Vás podporia robiť rozhodnutia pre rast Vašich pracovných výkonov, pre rast Vašej spoločnosti

Automatizujte výrobné procesy a skráťte dodacie lehoty

Aktuálna situácia na trhu – medzinárodná konkurencia, vysoké náklady na materiály, technologický pokrok, nedostatok pracovníkov – núti výrobcov inovovať a optimálne využívať dostupné zdroje. Automatizujte a zjednodušte svoje výrobné procesy, čím skrátite dodacie doby a uľahčíte si dodržiavanie zmluvných podmienok.

Optimalizujte svoje výrobne kapacity

Pracujte aktívne s dátami z výroby a uvidíte, čo všetko sa dá ešte vylepšiť. Výrobné zákazky vytvorte z objednávky jedným klikom, identifikujte úzke miesta výrobného procesu, pracovné zaťaženie ľudí a strojov, odhadnite dátum dodania na základe plánovacích parametrov – vyrobíte viac a skôr, ako ste očakávali.

Zistiť viac

Riaďte servisné zákazky

Pošlite technikov na výjazd jednoducho a rýchlo cez aplikáciu Business Central 365. Majte prehľad o stave servisnej zákazky, nákladoch, prioritách servisu a zaťažení jednotlivých technikov.

Riaďte servisné zmluvy

Využívajte funkčnosť servisných zmlúv a už nikdy nezabudnete na pravidelné servisné prehliadky jednotlivých zariadení u zákazníka. Zaznamenajte si na zmluvu dohodnutú cenu, úrovne zliav, pravidelnú frekvenciu fakturáciu a udržiavajte vzťahy s Vami zákazníkmi.

Evidujte predmety servisu

Evidujte všetky zariadenia, na ktoré poskytujete záruku, servis, náhradné diely, povinnú dobu odozvy voči zákazníkovi, vo vzťahu k servisným objednávkam alebo servisným zmluvám.

Zistiť viac

Majte svoj sklad pod kontrolou

Sklad je jedným z najnákladnejších prvkov spoločnosti. Znížte náklady skladov pri zachovaní optimálnych zásob pre výrobu alebo predaj Vašich výrobkov.

Zabezpečte si skladové hospodárstvo pre plynulý chod Vašich obchodných a výrobných procesov, dodržiavajte dodacie doby a harmonogramy dodávok vašim zákazníkom.

Majte komplexný prehľad o nákladoch, zásobách na sklade, čím výrazne zlepšíte svoju solventnosť a riadenie financií vo Vašej spoločnosti.

Optimalizujte svoje skladové priestory, automatizujte spôsob príjmu materiálu, vychystávanie dodávok zo skladu v súčinnosti s výstupnou kontrolou využitím čítačiek, čiarových alebo QR kódov. Buďte promptní a získajte výhodu pred konkurenciou.

Zistiť viac

Zjednodušte si prácu s cestovnými príkazmi

Modul Cestovné príkazy umožňuje zadávanie, evidenciu, tlač a vyúčtovanie tuzemských pracovných príkazov so všetkými náležitosťami podľa platného zákona o cestovných náhradách.

Všetky údaje pod kontrolou na jednom mieste

Úspora času pri zadávací a spracovaní cestovných príkazov

Zistiť viac

Výhody Dynamics 365 Business Central

 • Nástupca systému Microsoft Dynamics NAV so známym, no ešte viac vylepšeným rozhraním, ktoré už teraz viete používať
 • Jednoduché používanie a prehľadné zobrazenie informácií
 • Rýchla implementácia a ľahká konfigurácia
 • Bezpečné pripojenie k všetkým firemným údajom a dokumentom 
 • Jednoduché pripojenie kedykoľvek a odkiaľkoľvek priamo cez webový prehliadač bez nutnosti využitia Remote desktop alebo VPN pripojenia
 • Po prihlásení sa do vlastného účtu prístup k všetkým údajom a aplikáciám
 • Možnosť rozšírenia dostupných služieb prostredníctvom aktivácie ďalších licencií od Microsoftu (Office produkty, OneDrive pre zálohovanie dokumentov, úložisko dát a pod.)
 • Ideálne plnohodnotné riešenie pre home office
 • Správne rozhodovanie na základe informácií získaných v reálnom čase
 • Ochrana údajov a súčasné dodržiavanie noriem a pravidiel GDPR
 • Použitie pre širokú škálu priemyselných odvetví
 • Jednoduché prispôsobenie potrebám a individuálnym požiadavkám zákazníka
 • Úplná integrácia s balíkom Office 365 do ERP systému, ako aj s ďalšími aplikáciami v portfóliu Dynamics 365, napr. Sales and Customer Service, Power BI pre analytické aplikácie a PowerApps pre vlastné aplikácie
Výhody

Výhody Dynamics 365 Business Central

 • Nástupca systému Microsoft Dynamics NAV so známym, no ešte viac vylepšeným rozhraním, ktoré už teraz viete používať
 • Jednoduché používanie a prehľadné zobrazenie informácií
 • Rýchla implementácia a ľahká konfigurácia
 • Bezpečné pripojenie k všetkým firemným údajom a dokumentom 
 • Jednoduché pripojenie kedykoľvek a odkiaľkoľvek priamo cez webový prehliadač bez nutnosti využitia Remote desktop alebo VPN pripojenia
 • Po prihlásení sa do vlastného účtu prístup k všetkým údajom a aplikáciám
 • Možnosť rozšírenia dostupných služieb prostredníctvom aktivácie ďalších licencií od Microsoftu (Office produkty, OneDrive pre zálohovanie dokumentov, úložisko dát a pod.)
 • Ideálne plnohodnotné riešenie pre home office
 • Správne rozhodovanie na základe informácií získaných v reálnom čase
 • Ochrana údajov a súčasné dodržiavanie noriem a pravidiel GDPR
 • Použitie pre širokú škálu priemyselných odvetví
 • Jednoduché prispôsobenie potrebám a individuálnym požiadavkám zákazníka
 • Úplná integrácia s balíkom Office 365 do ERP systému, ako aj s ďalšími aplikáciami v portfóliu Dynamics 365, napr. Sales and Customer Service, Power BI pre analytické aplikácie a PowerApps pre vlastné aplikácie

Licencovanie

Dynamics 365 Business Central ponúka 3 úrovne licencovania

Dynamics 365 Business Central Essentials (plnohodnotný používateľ)
obsahuje základné funkčnosti
Rozširuje základné funkčnosti Dynamics 365
Business Central Essentials o
Dynamics 365 Business Central Team Members
(limitovaný používateľ) umožňuje používateľom
 • Finančný manažment
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Projektový manažment
 • Riadenie dodávateľského reťazca
 • Operatívy manažment
 • Reporting a Analytics
 • Výrobu
 • Riadenie servisných objednávok
 • Čítať údaje v systéme
Dynamics 365 Business Central Essentials (plnohodnotný používateľ) obsahuje základné funkčnosti
 • Finančný manažment
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Projektový manažment
 • Riadenie dodávateľského reťazca
 • Operatívy manažment
 • Reporting a Analytics
Rozširuje základné funkčnosti Dynamics 365 Business Central Essentials o:
 • Výrobu
 • Riadenie servisných objednávok
Dynamics 365 Business Central Team Members (limitovaný používateľ) umožňuje používateľom
 • čítať údaje v systéme