Webinár

Modernizácia Business Central - výhody cloudu a využívanie AI

Vedeli ste o tom, že rozhodnutie o migrácii vášho podnikového systému môže mať zásadný vplyv na efektívnosť a konkurencieschopnosť vášho podnikania? Modernizácia vášho podniku môže byť jednoduchšia, než si možno myslíte?

Pripojte sa k nášmu nadchádzajúcemu webináru, kde sa budeme venovať téme ‚Modernizácia Business Central – výhody cloudu a využívanie umelej inteligencie. Počas tohto webinára objavíme nové príležitosti, ktoré vám môžu pomôcť transformovať váš podnik.

Webinár

Modernizácia Business Central - výhody cloudu a využívanie AI

Vedeli ste o tom, že rozhodnutie o migrácii vášho podnikového systému môže mať zásadný vplyv na efektívnosť a konkurencieschopnosť vášho podnikania? Modernizácia vášho podniku môže byť jednoduchšia, než si možno myslíte?

Pripojte sa k nášmu nadchádzajúcemu webináru, kde sa budeme venovať téme ‚Modernizácia Business Central – výhody cloudu a využívanie umelej inteligencie. Počas tohto webinára objavíme nové príležitosti, ktoré vám môžu pomôcť transformovať váš podnik.

microsoft-logo                 promise-logo

Kde:


On-line cez aplikáciu Microsoft Teams. Odkaz získate po registrácii

Kedy:


27. 03. 2024 o 10:00

Za koľko:


Bezplatne

Zameranie webinára

  1. Migrácia vášho Business Central do cloudu prináša výhody flexibilnejšej a bezpečnejšej infraštruktúry, čo vám umožní efektívnejšie riadiť procesy v spoločnosti
  2. Integrácia rôznych aspektov vášho podniku v rámci Business Central umožňuje zefektívniť procesy a zlepšiť tok informácií medzi oddeleniami
  3. Využitie umelej inteligencie v aplikáciách ako Teams či PowerPoint môže zlepšiť komunikáciu a spoluprácu, pričom poskytuje možnosti automatizácie a analýzy na podporu rozhodovania
  4. Výhody cloudových služieb spočívajú v ich flexibilite, škálovateľnosti a vyššej bezpečnosti, čo organizáciám umožňuje efektívnejšie využívať svoje zdroje a zvýšiť dostupnosť údajov

Prínosy a úspory pre účastníka webinára

  • Efektívne využívanie času – pre účasť na webinári odpadá nutnosť cestovať
  • Nezávislosť na mieste – webinár môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta, z domu, z kancelárie, hotela či služobnej cesty
  • Úspora nákladov nie len na cestovnom – webinár je bezplatný
  • Interaktivita – počas webinára sa môžete aktívne zapájať
  • Webinár si môžete kedykoľvek zopakovať – po jeho skončení dostanete záznam z webinára