ERP informačný systém

pre odpadové hospodárstvo

Prečo sa rozhodnúť pre informačný systém v odpadovom hospodárstve

Odvetvie odpadového hospodárstva je jedno z najinovatívnejších priemyselných odvetví na svete. Spoločnosti zaoberajúce sa zberom a spracovaním rôznych druhov odpadu musia byť schopné pružne reagovať na jeho dynamiku a okamžite reagovať na nové nariadenia a právne predpisy.

Pre úspešné podnikanie v oblasti riadenia a recyklácie odpadu spoločnosti požadujú pokročilé, flexibilné a ľahko použiteľné ERP riešenie, ktoré sa postará o všetky dôležité podnikové procesy. Zároveň by malo pomáhať pri zefektívňovaní obchodných funkcií odpadového hospodárstva a viesť k automatizácii a neustálemu zlepšovaniu týchto procesov v spoločnosti.

Zavedenie informačného systému v podniku prispieva k jednoduchšiemu sledovaniu toku surovín, organizovania pracovných úloh a vykazovania o odpadoch. Zbaví vás zbytočných papierovačiek, neprehľadnej evidencie a iných činností, ktoré nie sú obľúbené ani medzi samotnými zamestnancami. Moderný ERP systém tak môže nepriamo prispieť aj k zvýšenej pracovnej morálke v podniku.

 

Prospekt odpadové hospodárstvo  Riešenie pre odpadové hospodárstvo

odpad-linka
odpad-linka

Prečo sa rozhodnúť pre informačný systém v odpadovom hospodárstve

Odvetvie odpadového hospodárstva je jedno z najinovatívnejších priemyselných odvetví na svete. Spoločnosti zaoberajúce sa zberom a spracovaním rôznych druhov odpadu musia byť schopné pružne reagovať na jeho dynamiku a okamžite reagovať na nové nariadenia a právne predpisy.

Pre úspešné podnikanie v oblasti riadenia a recyklácie odpadu spoločnosti požadujú pokročilé, flexibilné a ľahko použiteľné ERP riešenie, ktoré sa postará o všetky dôležité podnikové procesy. Zároveň by malo pomáhať pri zefektívňovaní obchodných funkcií odpadového hospodárstva a viesť k automatizácii a neustálemu zlepšovaniu týchto procesov v spoločnosti.

Zavedenie informačného systému v podniku prispieva k jednoduchšiemu sledovaniu toku surovín, organizovania pracovných úloh a vykazovania o odpadoch. Zbaví vás zbytočných papierovačiek, neprehľadnej evidencie a iných činností, ktoré nie sú obľúbené ani medzi samotnými zamestnancami. Moderný ERP systém tak môže nepriamo prispieť aj k zvýšenej pracovnej morálke v podniku.

Prospekt odpadové hospodárstvo  Riešenie pre odpadové hospodárstvo

Riešenie pre odpadové hospodárstvo rastie a prispôsobuje sa
vašim meniacim sa potrebám

odpadkove-kose

Popis riešenia odpadového hospodárstva

Spoločnosť Telegrafia, a.s. navrhla a vytvorila riešenie pre pokrytie špecifických potrieb spoločností pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie.

Riešenie je postavené na štandardných moduloch Financie, Dlhodobý majetok, Predaj, Nákup, Sklady a Výroba. Kľúčovou integráciou, vďaka ktorej je riešenie jedinečné, je modul Odpadové hospodárstvo. Okrem rozsiahlych funkcií systému, ako je napríklad integrácia váhy či správa ciest vodiča, môžete očakávať zníženie manuálneho papierovania, vyššiu presnosť zaznamenávania údajov, rýchlu analýzu reportov a dosiahnutie efektívnejších procesov vo vašej spoločnosti.

odpadkove-kose

Popis riešenia odpadového hospodárstva

Spoločnosť Telegrafia, a.s. navrhla a vytvorila riešenie pre pokrytie špecifických potrieb spoločností pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie.

Riešenie je postavené na štandardných moduloch Financie, Dlhodobý majetok, Predaj, Nákup, Sklady a Výroba. Kľúčovou integráciou, vďaka ktorej je riešenie jedinečné, je modul Odpadové hospodárstvo. Okrem rozsiahlych funkcií systému, ako je napríklad integrácia váhy či správa ciest vodiča, môžete očakávať zníženie manuálneho papierovania, vyššiu presnosť zaznamenávania údajov, rýchlu analýzu reportov a dosiahnutie efektívnejších procesov vo vašej spoločnosti.

Prínosy riešenia

Komplexnosť
a efektívnosť

 • Komplexne riadený systém vrátane vedenia účtovníctva
 • Zjednodušenie a podpora celého procesu od príjmu suroviny na sklad až po predaj spracovaných produktov zo suroviny zákazníkovi
 • Šetrenie prevádzkových nákladov a získanie náskoku pred vašou konkurenciou

Plánovanie dopravy
a správa zariadení

 • Dlhodobé a krátkodobé plánovanie dopravy (auto a trasa) a množstva odpadu na odvoz
 • Sledovanie opráv a údržby zariadení a automatická e-mailová notifikácia na blížiaci sa termín údržby

Automatizácia

 • Zefektívnenie procesov triedenia, recyklácie, výroby (z dovezeného odpadu)
 • Automatické odosielanie faktúr a dodacích listov zákazníkom po prevzatí a odvážení odpadu 
 • Generovanie a export výkazov a hlásení o odpadoch v súlade s platnou legislatívou

Evidencia

 • Evidencia postupov práce pri triedení a spracovaní surovín a výsledných produktov
 • Prehľadná skladová evidencia, vrátane pohybov všetkých surovín na sklade a ich spätná dosledovateľnosť až k pôvodcovi
 • Prehľadná evidencia zákazníkov a odberateľov, dodávateľských a odberateľských faktúr

Správa a schvaľovanie
dokumentácie

 • Schvaľovanie dokladov a emailová notifikácia
 • Prístup pre všetkých zamestnancov spoločnosti k potrebným informáciám